Midtvejsstatus på regnskabssæson i USA & Europa - bedre end ventet, men ingen fest

Regnskaber bedre end ventet, men ingen indtjeningsfest i hverken USA eller Europa.

Regnskabssæsonen i USA er nu (godt) halvvejs og indtil videre har resultaterne været relativt opløftende. 8 ud af 11 sektorer har reageret med stigninger, og det samlede S&P 500 tangerer i disse dage nyt rekordniveau. S&P 500 har indtil videre leveret en indtjeningsvækst på 1% år-til-år, hvilket er væsentligt lavere end sidste års niveau på 15-20%, men dog stadig en positiv overraskelse i lyset af analytikernes forventning om et fald på et par procent.

De foreløbige resultater for 2. kvartal bekræfter overordnet billedet af en solid tilstand i amerikansk erhvervsliv, hvor de største akilleshæle knytter sig til svaghed i resten af verden. Vi ser fortsat positivt på udsigterne for global vækst, der over det næste år vil gavnes af den lempelige drejning i pengepolitikken på tværs af USA, Europa og store dele af Emerging Markets. Handelskrigen er i den sammenhæng det vigtigste aber dabei. Kina og USA har i denne uge påbegyndt nye forhandlinger, men en løsning af de fundamentale uenigheder kan trække ud. Bekymring om konflikten skinner også igennem i selskabernes guidance, der i regnskabssæsonen for 2. kvartal har været fokuseret på konfliktens betydning for omkostningsniveauer såvel som investeringsadfærd.

Svaghed i IT-sektoren mindre udpræget end frygtet

De gode nyheder skyldes især overraskelser i regnskaberne fra amerikanske storbanker, der i 2. kvartal, trods de lavere renteniveauer, formåede at løfte indtjeningen på pæn udlånsvækst, midlertidige skatteeffekter og stigende indtægter fra formueforvaltning. Dertil kommer pæne resultater i sundhedssektor, der skyldes indtjeningsvækst i kerneprodukter og nye lanceringer.

I den anden ende af skalaen kommer de mest negative bidrag til den samlede indtjening ikke overraskende fra IT-selskaberne, der forud for regnskabssæsonen er kommet med et bemærkelsesværdigt antal negative ”profit warnings” – bl.a. som resultat af svagere efterspørgsel i Emerging Markets. Barren var derfor på forhånd sat lavt, men indtjeningen hos de største spillere i sektoren (Microsoft og i går Apple) viste overraskende robusthed – ikke mindst fordi selskaberne i dag ikke er ensidigt afhængige af det udfordrede hardwaresalg, men i stigende grad løftes af et stadigt mere diversificeret udbud af IT-services. Indtjeningen i IT er samlet ”blot” nede med godt 4% å/å, hvilket er langt bedre end de forventede -10% å/å. Med en vægt på 20-25% den samlede indtjening i S&P 500, har det været afgørende for at bringe indtjeningsvæksten i S&P500 over den psykologisk vigtige grænse på 0%.

Europa - vækstafmatning og spredningseffekter fra problemer i bilsektoren

Den europæiske regnskabssæson er nu også tæt på halvvejs, og indtil videre har selskaberne i det brede STOXX 600 leveret et samlet fald i bundlinjen på godt 1% å/å mod forventede -5%. Sundhed og Industri har været de mest positive elementer, mens den sektormæssigt største svaghed er at finde i Energi og Råvarer – sektorer, der tynges af det seneste års vigende priser på olie og industrimetaller.

Herudover har 2. kvartal ikke overraskende budt på ny svaghed i bilsektoren. Sidste års emissionstests tynger stadig dele af sektoren, ordreindgangen er svækket yderligere igennem foråret og de politiske trusler om et kaotisk Brexit og amerikanske bilsanktioner er forstærkede. Svagheden i bilsektoren sætter også spor hos en vifte af sektorens centrale underleverandører i bl.a. kemisektoren (en del af materialesektoren), der indtil videre har fået skåret mere end 1/3 af indtjeningen ift. sidste år. Vi venter, at presset vil lette igennem 2. halvår i takt med, at de midlertidige chok letter og væksten gradvist viser bedring. Usikkerheden er dog betydelig med den fortsatte forværring af nøgletal i Europa.

Positive regnskaber støtter markedet, men størst fokus på centralbanker, vækst og politik

De positive overraskelser i regnskaberne på begge sider af Atlanten i Q2 er en støtte for aktiemarkedet, men den mest afgørende drivkraft for den nuværende udvikling er centralbankens vilje til at understøtte væksten med nye lempelser. I den kommende tid venter vi, at centralbanker, udviklingen i de handelspolitiske forhandlinger og økonomiske nøgletal, der fortæller os om afmatningen i global økonomi er ovre eller ej, er mere afgørende for udviklingen i markedet. Det er nemlig essentielt for, hvordan indtjeningsudviklingen bliver i det kommende år.

Frederik Engholm

Chefstrateg: Beskriver og definerer de store linjer i global økonomi og investeringsforhold. Herunder Nykredits holdning til investering, rente-, valuta- og aktiemarkedet.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 2 min

Lille fremgang i privat beskæftigelse i november

Den private beskæftigelse steg med knap 1.000 personer, mens den offentlig faldt nogenlunde tilsvarende
Økonomiske analyser | 2 min

Svensk inflation holder stand, mens kapacitetspresset daler

Den svenske inflation (CPI) var 1,8% i december, viser de seneste tal fra det svenske statistikbureau. Det er uændret i forhold til november
Økonomiske analyser | 3 min

2019 fik laveste antal tvangsauktioner i 12 år- største fald ses i Region Sjælland

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2019 samlet var 2.236 tvangsauktioner.