Fed sænker renten for 1. gang i et årti - klar med mere om nødvendigt

Federal Reserve leverede her til aften den første rentenedsættelse i godt et årti. Rentenedsættelsen var på forhånd nærmest garanteret - kun omfanget var der usikkerhed omkring.

Men centralbanken valgte altså ”kun” at sænke renten med 0,25% - en (mindre) del af markedet havde sat næsen op efter en rentesænkning på 0,5% - men holder døren vidt åben for yderligere nedsættelser.

2 medlemmer af den Fed’s pengepolitiske komité stemte imod rentenedsættesen. Foruden rentenedsættelsen annoncerer Fed, at balancenedbringelsen allerede stopper fra i morgen mod oprindeligt først til september.

Rentenedsættelsen kommer på trods af, at nogle af de risici, som centralbanken ellers har peget på, er blevet mindre udprægede. Således er handelsforhandlingerne mellem USA og Kina genoptaget, de finansielle markeder har udviklet sig positivt og amerikanske nøgletal er generelt blevet forbedret ret klart i juli. Fed har derfor på det seneste argumenteret for, at renten sænkes, ikke så meget fordi behovet er tydeligt i dag, men som en forsikring, hvis tingene skulle forværres yderligere herfra.

I dagens pressemeddelelse fremhæver centralbanken også den svage inflation, der den seneste tid har ligget markant under målsætningen, som et argument for lempelsen. Svag inflation giver Fed den fornødne fleksibilitet til at kunne foretage et sådant ”forsikrings-cut”, også selvom væksten i USA stadig er relativt robust. Dertil fremhæver man også usikkerhed om det globale vækstbillede.

Enkelt rentenedsættelse har ringe effekt

En enkelt rentenedsættelse har meget begrænset effekt, og medmindre tingene forbedres og de politiske usikkerhedsmomenter fordufter henover sensommeren, så venter vi som markedet, at centralbanken skal levere endnu en nedsættelse i september. Markedet tror også på yderligere lempelser, mens vi ser det som mere sandsynligt, at de stopper her, medmindre handelskrigen igen eskalerer.

Trumps kritik vil fortsætte

Trump har adskillige gange over det seneste år udtrykt utilfredshed med centralbankens politik. Op til dagens møde har han klart udtrykt, at han ikke vil være tilfreds med en lille rentenedsættelse. Hans angreb på centralbanken og ikke mindst Fed-chef Powell stopper derfor næppe. Ironisk nok er hans egne handelspolitiske angreb på afgørende samhandelspartnere hovedårsagen til, at rentenedsættelser overhovedet er blevet aktuelt.

Fokus på Powells pressemøde

Der vil være meget stor fokus på Fed-formand Powells formuleringer på pressemødet senere i aften. Vi forventer, at han vil gøre alt for at fastholde markedets tro på, at centralbanken stadig vil være fleksibel i sin tilgang og stå klar med nye lempelser, hvis de økonomiske nøgletal vidner om behovet eller nye chok rammer global økonomi.

Med aftenens rentenedsættelse i USA og bløde BNP- og inflationstal for eurozonen tidligere i dag er det kun blevet endnu mere sandsynligt, at ECB også kommer til at sænke renten.

Frederik Engholm

Chefstrateg: Beskriver og definerer de store linjer i global økonomi og investeringsforhold. Herunder Nykredits holdning til investering, rente-, valuta- og aktiemarkedet.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 2 min

Lille fremgang i privat beskæftigelse i november

Den private beskæftigelse steg med knap 1.000 personer, mens den offentlig faldt nogenlunde tilsvarende
Økonomiske analyser | 2 min

Svensk inflation holder stand, mens kapacitetspresset daler

Den svenske inflation (CPI) var 1,8% i december, viser de seneste tal fra det svenske statistikbureau. Det er uændret i forhold til november
Økonomiske analyser | 3 min

2019 fik laveste antal tvangsauktioner i 12 år- største fald ses i Region Sjælland

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2019 samlet var 2.236 tvangsauktioner.