Lavere priser på sommerhuse og hoteller sender inflationen ned

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at forbrugerprisinflationen aftog fra 0,6% i juni til 0,4% i juli. Det er det laveste inflationsniveau siden oktober 2016.

Vi nærmer os nu igen et rekord lavt niveau for inflationen herhjemme. Det er umiddelbart overraskende, med tanke på at dansk økonomi har befundet sig i et solidt økonomisk opsving over de seneste år. Den lave inflation i jul skyldes særligt lavere priser på sommerhusudleje i juli i år sammenlignet med sidste år. Dertil er priserne på hotelovernatninger også faldet over det seneste år. Det betyder, at posten restauranter og hoteller har trukket inflationen ned med hele 0,25 procentpoint i juli. Det er en smule overraskende, men det skal formentlig ses i sammenhæng med de store prisstigninger, der fandt sted under den historiske hedebølge sidste sommer.

Udsigt til lidt højere inflation – højere cigaretpriser i vente… handelskrig kan løfte inflationen…
Selv om inflationen viste et tydeligt fald i juli, så forventer vi fortsat en svagt tiltagende inflation over de kommende måneder. Presset på arbejdsmarkedet har generelt været tiltagende over de seneste år, hvilket normalt skulle give anledning til et øget pres på lønvæksten og forbrugerprisinflationen. Når det er sagt, så er der kun udsigt til en beskeden fremgang i forbrugerpriserne i år. For året samlet set forventer vi en forbrugerprisinflation på knap 1,0%.

Kigger vi ind i 2020, forventer vi at inflationen vil tiltage til knap 1,2%. Det er dog en prognose, der er forbundet med ekstra stor politisk usikkerhed. Der er nu et nyt politisk flertal i folketinget, der ønsker at øge prisen på en pakke cigaretter væsentligt. Et forsigtigt bud er, at prisen på en pakke cigaretter kan bliver øget med 20 kr. til i alt 60 kr. Det svarer til en prisstigning på 50%. Det vil isoleret set kunne løfte forbrugerprisinflationen i 2020 med op til 0,8%, hvis hele prisstigningen sker i starten af 2020. Inflationsbidraget vil dog blive mindre, hvis prisstigningen implementeres over en længere periode.

Dertil kan inflationen også blive påvirket af den fortsatte eskalering i handelskrigen mellem USA og Kina. Hvis handelskrigen fører til flere restriktioner og forhøjede toldsatser, så vil det på den korte bane kunne øge inflationen, også herhjemme. Det er dog yderst vanskeligt at sætte tal på hvor stort et opadgående pres, der kan komme på inflationen.

Lav inflation giver danskerne flere penge til forbrug

Nu og her bør danskerne dog glæde sig over den lave inflation, da det sikrer dem betydeligt flere penge mellem hænderne. Et lille regneeksempel viser, at den lave inflation giver et solidt rygstød til danskernes privatøkonomi i år.

En typisk dansk familie med to voksne og børn har ifølge tal fra Danmarks Statistik et årligt forbrug på ca. 450.000 kr. Den ventede fremgang i forbrugerpriserne på knap 1% i år betyder altså at deres forbrug vil blive ca. 4.500 kr. dyrere i år. Et gennemsnitligt par med to børn har samtidig en årlig indkomst før skat på i alt ca. 966.000 kr. før skat. Med udsigt til en lønvækst på 2,5% i år vil familiens årlige disponible indkomst efter skat stige med ca. 21.500 kr. i år. Altså vil en gennemsnitlig børnefamilies årlige købekraft stige med ca. 16.500 kr. i år.

Danskernes privatøkonomi må da også siges at være bomstærk i øjeblikket. Udover at danskernes realindkomst stiger pænt, så er renterne historisk lave og såvel boligpriserne som beskæftigelsen stiger fortsat i størstedelen af landet. Det betyder også, at der burde være lagt i kakkelovnen til en fornuftig forbrugsvækst i år. Vi forventer derfor også, at privatforbruget stiger med ca. 2% i år.

Den fortsat lave inflation giver dermed også en hjælpende hånd til dansk økonomi i en situation, hvor det globale opsving stadig viser mere tydelige svaghedstegn. Det er naturligvis positivt, og dansk økonomi fremstår da også samlet set i robust form til at modstå en eventuelt globalt tilbageslag.

Tore Stramer

Cheføkonom: Beskriver og definerer de store linjer i dansk økonomi. Nykredits cheføkonom er en aktiv stemme i samfundsdebatten ligesom cheføkonomen forholder sig til politiske rammebetingelser.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 2 min

Lille fremgang i privat beskæftigelse i november

Den private beskæftigelse steg med knap 1.000 personer, mens den offentlig faldt nogenlunde tilsvarende
Økonomiske analyser | 2 min

Svensk inflation holder stand, mens kapacitetspresset daler

Den svenske inflation (CPI) var 1,8% i december, viser de seneste tal fra det svenske statistikbureau. Det er uændret i forhold til november
Økonomiske analyser | 3 min

2019 fik laveste antal tvangsauktioner i 12 år- største fald ses i Region Sjælland

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2019 samlet var 2.236 tvangsauktioner.