Fortsat stigende huspriser sender 50.000 kr. mere i lommen på landets husejere

Boligsiden har offentliggjort tal for prisudviklingen på huse i august 2019. Tallene viser, at prisen på et parcel- eller rækkehus fortsat stiger, og at huspriserne på landsplan i august 2019 ligger 2,5% højere end i august 2018.

Prisen for en kvadratmeter dansk parcelhus kostede i august 2019 14.409 kr. hvilket svarer til, at et gennemsnitligt hus på 142 kvadratmeter koster 2.046.110 kr. I forhold til august 2018 er der tale om en værdiforøgelse på 49.607 kr.

Det går fortsat godt på boligmarkedet. Der handles flittigt, og priserne på huse stiger i de fleste landsdele. At boligmarkedet har det godt skyldes, at det går godt i dansk økonomi. Flere og flere danskere har fast arbejde, og oplever samtidig indkomstfremgang. Sammen med de lave renter giver det mange danske familier mulighed for at opgradere huset eller blive husejere for første gang. Når renterne derudover falder, kan folk på boligjagt købe hus for mere med den samme indkomst. Det er hovedforklaringerne bag den fortsat pæne prisfremgang på huse.

Fremadrettet er vi også optimistiske omkring boligmarkedet, og forventer huspriser, der i 2019 samlet set stiger knap 4% på landsplan. Boligmarkedet begunstiges af fortsat optimistisk og positiv samfundsøkonomisk udvikling i Danmark. Rentefaldet accelererede fra ultimo marts og vil i de kommende måneder præge prisudviklingen i endnu mere positiv retning.

Der har været udtrykt bekymring for, at opbremsningen på ejerlejlighedsmarkedet i København ville stoppe fremgangen i huspriserne i omegnskommunerne. Det er ingenlunde realiteterne. Huspriserne i landsdelen Københavns Omegn lå således i august 2019 2,3% højere end i august 2018. Det er knap så kraftig prisfremgang som for et års tid siden, men altså ikke en opbremsning. I august 2019 kostede et gennemsnitligt 142 kvadratmeter hus 4.234.198 kr. i Københavns Omegn. Det er 95.363 kr. mere end i august 2018, hvor et gennemsnitligt hus dér kostede 4.138.834 kr.

Husmarkedet rundt om København er de seneste år kommet op i en kadence, hvor aktivitetsniveauet fint kan bære sig selv uden yderligere assistance fra København. Samtidig er udbuddet af huse til salg forholdsvis lavt i omegnskommunerne til København. Derfor er der fortsat god fart i huspriserne i kommunerne rundt om København, selvom der er færre tilflyttere fra stenbroernes ejerlejligheder.

Det er vigtigt at huske, at antallet af solgte huse i Københavnsområdet i en årrække har ligget meget højt, og fortsat gør det. Der skal derfor i vores optik et kraftigt prisfald til, før opbremsningen på det københavnske ejerlejlighedsmarked trækker prisudviklingen på huse i resten af Hovedstaden ned i negativt territorium. En sådan udvikling er ikke vores forventning for hverken 2019 eller 2020.

Mira Lie Nielsen

Bolig- og formueøkonom: Rådgiver og inspirerer boligejerne - om boligfinansiering, boligpriser, prognoser og rådgivningsbudskaber om husholdningernes formue- og gældsforhold.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 2 min

Forbrugernes humør er (endnu!) ikke smittet med virus

Forbrugertilliden faldt lidt fra 4,5 i januar til 3,3 i februar. Det viser morgenens tal fra Danmarks Statistik.
Økonomiske analyser | 3 min

Svensk inflation fortsætter nedad – og presser Riksbanken

Den svenske forbrugerprisinflation (CPI) var 1,3% i januar – ned fra 1,8% i december. Det viser dagens tal fra det svenske statistikbureau.
Økonomiske analyser | 3 min

Femte år i træk med BNP-vækst på over 2%

Realt BNP steg med 0,3% i 4. kvartal. Det viser den første foreløbige opgørelse, den såkaldte BNP-indikator, fra Danmarks Statistik her til morgen.