Diversitet og inklusion

I Nykredit betragter vi diversitet og inklusion som en afgørende forudsætning for, at vi kan drive en sund forretning til gavn for vores kunder, medarbejdere og samfund – nu og i fremtiden.

Nykredit har brug for en alsidig arbejdsstyrke, der forenet udgør et spejl af vores kunder og samfund. Samtidig kan mangel på diversitet og skæv kønsfordeling være et tegn på, at det fulde potentiale blandt medarbejdere og potentielle medarbejdere ikke udnyttes.Vi arbejder målrettet på at forbedre kønsbalancen i Nykredit. I 2019 har vi bl.a. føjet spørgsmål om ”ligemuligheder” til medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, vi har uddannet vores HR Business Partnere og øverste ledelse, vi har ændret designet af jobopslag til talentprogram med henblik på at tiltrække flere kvinder, og vi har udviklet og gjort et sponsorprogram klar tillancering.

Mangel på diversitet og skæv kønsfordeling kan være et tegn på, at det fulde potentiale blandt medarbejdere og potentielle medarbejdere ikke udnyttes. Der er bl.a. en risiko for, at vi overser potentiale som følge af utilsigtet favorisering af dem, der ligner os selv mest i forfremmelses- og rekrutteringssituationer.