Medlemskab af Miljømærkning Danmark

Her kan du se vores seneste tal omkring indkøb i de forskellige udvalgte produktkategorier. Med medlemsskabet skal Nykredit øge den samlede andel af miljømærkede indkøb set over en toårig periode.

Note: Opgørelsen for 2019 finder sted i sommeren 2020 - derfor er de seneste tal fra 2018.

Nykredit kan også påvirke vores leverandører til øget ansvarlighed og bæredygtighed i deres produktion. I 2019 har vi udfordret udvalgte leverandører på at foretage ændringer i deres arbejdsgange, når de leverer til Nykredit. Bl.a. foretages vores vagtleverancer nu med elbil, vores rengøringsleverandør har indkøbt mere energivenlige støvsugere og kantineleverandøren har implementeret madspildskonceptet TooGoodToGo i udvalgte kantiner.

Disse pilot-samarbejder vil vi i 2020 systematisere til en række ”miljø-challenges”, hvor vi udfordrer den pågældende leverandør på elementer, hvor vi ser et potentiale til sammen at finde mere klima- og miljøvenlige løsninger. Konceptet med at udfordre leverandører på et bestemt område, bruger Nykredit med gode resultater på andre områder i vores leverandørstyring. Vi har en målsætning om at nå minimum 8 miljø-challenges i 2020.