Medlemskab af Miljømærkning Danmark

Her kan du se vores seneste tal omkring indkøb i de forskellige udvalgte produktkategorier hvor Nykredit årligt skal øge andelen.

Note: Opgørelsen for 2018 finder sted i sommeren 2019 - derfor er de seneste tal i denne figur fra 2017. 

I Nykredit har vi et mål om at øge andelen af miljømærkede indkøb inden for en række udvalgte produktkategorier i tråd med vores medlemskab af Netværk for Miljømærket Indkøb under Miljømærkning Danmark. Ovenstående syv kategorier viser både en nedgang og en positiv udvikling i 2017 op imod tidligere år. Vi forventer at fastholde den høje andel på vaskeri, kontorartikler, rengøringstjenester og datamaskiner, og fokusområdet for 2018 og 2019 vil være at øge andelen inden for særligt tryksager og møbler.