Medlemskab af Miljømærkning Danmark

Her kan du se vores seneste tal omkring indkøb i de forskellige udvalgte produktkategorier hvor Nykredit årligt skal øge andelen.

Note: Opgørelsen for 2018 finder sted i sommeren 2019 - derfor er de seneste tal i denne figur fra 2017. 

I Nykredit har vi sat os et mål om at vi vil øge vores andel af miljømærkede indkøb inden for 10 udvalgte produktkategorier i tråd med vores medlemskab i Miljømærkning Danmark. Det har i 2016 ikke været muligt at øge den samlede andel af miljømærkede indkøb i forhold til 2015 indenfor de syv kategorier, vi indtil videre har prioriteret at arbejde med (se figur ovenfor). Derfor vil vi i 2018 se på, hvilke nye produktkategorier, der har potentiale til at ansvarliggøre vores indkøb yderligere.