Ekstrainfo hvis du fritstilles

Vilkår

Læs mere

Nyt job inden fritstillingstillingstidspunktet

Læs mere

Nyt job i fritstillingsperioden - modregningsregler

Læs mere

Kantine og parkeringskort

Læs mere

Udmelding af div. foreninger (kunst, fitness, fotoklub, vinklub)

Læs mere

Fleksible lønpakker

Læs mere

Firmabetalt telefon

Læs mere

Forside

ProMark, ferie og omsorgsdage

Personalefordele

Pension og forsikring

Dagpenge/g-dage

Aflevering af Nykredit-effekter

Kunde i Nykredit (vilkår)

Ekstrainfo hvis du går på pension

Ekstrainfo hvis du fritstilles