Forenet kan vi mere

I Nykredit er vi ikke som de andre. Jo, vi er en bank. Og jo, vi er et realkreditinstitut. Men vi adskiller os på ét vigtigt punkt: Vi er ejet af en forening af kunder. Forenet kan vi mere for kunderne og for samfundet.

Vores historie

Nykredit er ikke som de andre. Men hvad er vi så? Vi har rødder helt tilbage til 1851, hvor realkreditten begyndte at tage form, og den historie er vi stolte af. Koncernchef Michael Rasmussen sætter ord og billeder på Nykredits DNA i den film, du kan se her.

Forenet kan vi mere for kunderne

I Nykredit vil vi skabe overblik, muligheder og tryghed for vores kunder. Vi vil engagere os i, hvad de drømmer om, og hvad der bekymrer dem – så vi sammen kan finde de rigtige løsninger. Og fordi vi er foreningsejede, kan vi som noget helt særligt give tilbage til kunderne, når det går godt.

Forenet kan vi mere for samfundet

I Nykredit tror vi på hele Danmark. Vi er ejet af en forening af boligejere og virksomheder, der bor og driver virksomhed i hele landet, og så er vi Danmarks største udlåner. Vi ser det som vores særlige ansvar at være til stede med økonomiske løsninger i by og på land. Til hver en tid.

Læs mere om Forenet Kredit her.

Fakta

Nykredit er mange ting: realkreditinstitut, bank, forsikring, ejendomsmægler, foreningsejet – og meget andet.

43
partnere i Totalkredit-samarbejdet
44,7%
af Danmarks realkreditudlån fordelt over hele landet
2,8
Koncernresultatet efter skat i mia. kr. for 1. kvartal 2023

Flere fakta

 • Selve navnet Nykredit opstod i 1985, da Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening fusionerede
 • Hovedaktiviteter: Realkredit og bank
 • Nykredit Realkredit A/S ejes 100 % af Nykredit A/S
 • Forenet Kredit er hovedaktionær i Nykredit A/S

 • Indtægter 1. kvartal 2023: 5,189 mia. kr.
 • Samlet udlån pr. ultimo marts 2023: 1.523 mia. kr.
 • Egenkapital 1. kvartal 2023: 95,023 mia. kr.
 • Formue under administration 1. kvartal 2023: 1.024 mia. kr.
 • Formue under forvaltning 1. kvartal 2023: 429 mia. kr.

 • Markedsleder på realkredit med en markedsandel på ca.: 44,7%
 • Danmarks største kreditgiver med en lånemarkedsandel på: 34,8%
 • En af Danmarks største banker med en markedsandel på: 7,6%*

*Bankudlån excl. reverseudlån

Vores løfter

I Nykredit er vi stolte af vores historie. Og vi er bevidste om, at verden omkring os forandrer sig dramatisk i disse år. Globalisering af økonomien, internationalisering af reguleringen og digitaliseringen af samfundet giver helt nye udfordringer og muligheder.

Alt det stiller krav til os. Til vores forudseenhed og omstillingsevne. I en foranderlig tid kan vi ikke love, at alting bliver ved med at være som i går. Men vi kan love, at vi holder fast i vores værdier, når vi bevæger os fremad som foreningskontrolleret virksomhed og stræber efter at dele vores fremgang med kunderne. Derfor giver vi seks løfter.

Organisation

Seneste regnskab

Samarbejdspartnere