Forenet kan vi mere

I Nykredit er vi ikke som de andre. Jo, vi er en bank. Og jo, vi er et realkreditinstitut. Men vi adskiller os på ét vigtigt punkt: Vi er ejet af en forening af kunder. Forenet kan vi mere for kunderne og for samfundet.

Vores historie

Nykredit er ikke som de andre. Men hvad er vi så? Vi har rødder helt tilbage til 1851, hvor realkreditten begyndte at tage form, og den historie er vi stolte af. Koncernchef Michael Rasmussen sætter ord og billeder på Nykredits DNA i den film, du kan se her.

Familie i haven

Forenet kan vi mere for kunderne

I Nykredit vil vi skabe overblik, muligheder og tryghed for vores kunder. Vi vil engagere os i, hvad de drømmer om, og hvad der bekymrer dem – så vi sammen kan finde de rigtige løsninger. Og fordi vi er foreningsejede, kan vi som noget helt særligt give tilbage til kunderne, når det går godt.

Landmand

Forenet kan vi mere for samfundet

I Nykredit tror vi på hele Danmark. Vi er ejet af en forening af boligejere og virksomheder, der bor og driver virksomhed i hele landet, og så er vi Danmarks største udlåner. Vi ser det som vores særlige ansvar at være til stede med økonomiske løsninger i by og på land. Til hver en tid.

Læs mere om Forenet Kredit her.

Fakta

Nykredit er mange ting: realkreditinstitut, bank, forsikring, ejendomsmægler, foreningsejet – og meget andet.

41
partnere i Totalkredit-samarbejdet
44,7%
af Danmarks realkreditudlån fordelt over hele landet
10,9
Koncernresultatet efter skat i mia. kr. for år 2023
Krystallen om dagen

Flere fakta

 • Selve navnet Nykredit opstod i 1985, da Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening fusionerede
 • Hovedaktiviteter: Realkredit og bank
 • Nykredit Realkredit A/S ejes 100 % af Nykredit A/S
 • Forenet Kredit er hovedaktionær i Nykredit A/S

 • Indtægter år 2023: 20,402 mia. kr.
 • Samlet udlån pr. ultimo år 2023: 1.535 mia. kr.
 • Egenkapital år 2023: 101,029 mia. kr.
 • Formue under administration år 2023: 1.081 mia. kr.
 • Formue under forvaltning år 2023: 456 mia. kr.

 • Markedsleder på realkredit med en markedsandel på ca.: 44,7 %
 • Danmarks største kreditgiver med en lånemarkedsandel på: 35,0 %
 • En af Danmarks største banker med en markedsandel på: 7,9 %*

*Bankudlån excl. reverseudlån

Vores løfter

I Nykredit er vi stolte af vores historie. Og vi er bevidste om, at verden omkring os forandrer sig dramatisk i disse år. Globalisering af økonomien, internationalisering af reguleringen og digitaliseringen af samfundet giver helt nye udfordringer og muligheder.

Alt det stiller krav til os. Til vores forudseenhed og omstillingsevne. I en foranderlig tid kan vi ikke love, at alting bliver ved med at være som i går. Men vi kan love, at vi holder fast i vores værdier, når vi bevæger os fremad som foreningskontrolleret virksomhed og stræber efter at dele vores fremgang med kunderne. Derfor giver vi seks løfter.

Organisation

Seneste regnskab

Samarbejdspartnere