Et meget tilfredsstillende regnskab

"Vores forretning fortsætter de positive takter med vækst og kundetilgang i både Nykredit Bank og Totalkredit." - Michael Rasmussen

Læs mere

Kort om os

41
Nykredit-centre fordelt over hele landet
43,9 %
af Danmarks realkreditudlån fordelt over hele landet
47
partnere i totalkredit-samarbejdet over hele landet