Tilfredsstillende regnskab for første kvartal

"Vi aflægger et tilfredsstillende regnskab, der er godt i forhold til vores forventninger. Det er meget tilfredsstillende, at vi fastholder den positive udvikling, forretningen har vist de seneste år, med kundetilgang, udlånsvækst og en markant stigende formue under forvaltning. Vi erobrer markedsandele i både Totalkredit og Nykredit Bank" - Michael Rasmussen, koncernchef.

Download rapport

Kort om os

42
Nykredit-centre fordelt over hele landet
41 %
af Danmarks realkreditudlån fordelt over hele landet
57
partnere i Totalkredit-samarbejdet fordelt over hele landet