Samfundsansvar

Som Danmarks største kreditgiver og med kontakt til mere end 1 million kunder er vores finansielle styrke af stor betydning for udviklingen i det danske samfund. Det er et samfundsansvar i sig selv, og det tager vi alvorligt.

Som foreningskontrolleret virksomhed føler vi en særlig forpligtelse til at vise engagement og tage ansvar – særligt på de områder, hvor vi kan bidrage til en positiv udvikling af samfundet. Det gælder specielt Nykredits samfundsløfte om at låne ud til hele Danmark, til hver en tid.

Vi er tilsluttet FN's Global Compact og dets 10 principper omkring menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. 

CR Fact book 2016

Læs vores Corporate Responsibility Fact book

Sociale partnerskaber

Vi bidrager til samfundsudviklingen ved at engagere os og deltage i udvalgte sociale partnerskaber.

CSR-publikation 2016

Læs vores Corporate Social Responsibility rapport: Nykredit i samspil med samfundet.

Ansvarlig investering

Vi har en politik for bæredygtige investeringer, og vi har tilsluttet os FNs principper for ansvarlige investeringer.Det får alle i Danmark og alle danskere glæde af.

Klima- og miljøstrategi

Læs vores klima- og miljøstrategi, som bidrager til udviklingen af et grønnere Danmark