Samfundsansvar

Nykredit er landets største långiver – den største til boligejerne og en af de største til små- og mellemstore virksomheder, til landbruget og til boligsektoren. Det medfører et særligt ansvar for at drive forretning til gavn for kunderne og samfundet.

Som noget særligt er Nykredit overvejende ejet af en forening, Forenet Kredit, der repræsenterer kunderne. Vi vil derfor være hele Danmarks foreningsejede og samfundsansvarlige finansielle virksomhed. Og vi vil bidrage med en sikker hånd under dansk økonomi. I hele landet, til hver en tid.

I Nykredit har vi formuleret tre hovedtemaer for arbejdet med samfundsansvar:

  • Nykredit vil bidrage til udvikling i hele Danmark – til hver en tid.
  • Nykredit vil bidrage til bæredygtig udvikling.
  • Ansvarlig forretningspraksis.

Hovedtemaerne sætter retningen for vores arbejde med samfundsansvar og er med til at sikre, at vi bidrager til en langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling i samfundet. Du kan læse mere om de tre hovedtemaer i Rapport om Samfundsansvar 2019. I rapporten findes også kerneelementerne i vores forretning og fundamentet for vores samfundsansvar: vores forretningsmodel, vores værdigrundlag, vores strategi, og hvad det betyder for os at være ejet af en forening.