Ansvar

Samfundsansvar

Nykredit er landets største långiver – den største til boligejerne og en af de største til små- og mellemstore virksomheder, til landbruget og til boligsektoren. Og vi er ejet af en forening, der repræsenterer kunderne. Det medfører et særligt ansvar for at drive forretning til gavn for kunderne og samfundet.

Kvinde med en spand på en mark

Samfundsansvar

Samfundsansvaret er en central del af Nykredits strategi: Vi vil være hele Danmarks foreningsejede og samfundsansvarlige finansielle virksomhed.

Nykredit skal være med til at løse de udfordringer, vi som samfund er fælles om, og hvor Nykredit har en særlig mulighed for at gøre en forskel.

Vi vil være til stede i hele Danmark og bidrage til udvikling i by og på land. I gode og dårlige tider. Og vi vil gøre, hvad vi kan, for at skabe et grønnere Danmark for vores børn og de kommende generationer.

Læs fx om vores klimamålsætninger for 2030.

I Nykredit har vi formuleret tre hovedtemaer for arbejdet med samfundsansvar:

  • Nykredit vil bidrage til udvikling i hele Danmark – til hver en tid.
  • Nykredit vil bidrage til bæredygtig udvikling.
  • Ansvarlig forretningspraksis.

De tre hovedtemaer sætter retningen for Nykredits arbejde med samfundsansvar. Indsatserne under tre hovedtemaer er med til at sikre, at vi bidrager til en langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling i samfundet. Du kan læse mere om de tre hovedtemaer nedenfor eller i Rapport om samfundsansvar 2023.

Udvikling i hele Danmark

Nykredit vil kunne låne ud og bidrage til udviklingen i hele landet. Både i gode og dårlige tider. Læs mere om vores arbejde for udvikling i hele Danmark her.

Bæredygtig udvikling

Nykredit vil gøre, hvad vi kan, for at løse klimaudfordringerne og skabe et grønnere Danmark. Læs mere om vores arbejde for bæredygtige boliger, virksomheder, landbrug og investeringer her.

 

Ansvarlig forretningspraksis

Fundamentet for Nykredits arbejde med samfundsansvar er, at vi har en forretning, der bliver drevet ansvarligt i alle led.

Rapportering

Vi rapporterer på vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed hvert år i forbindelse med årsregnskabet. Du kan finde vores Rapport om samfundsansvar samt øvrig ESG-relateret rapportering her.

Politikker

Nykredit-koncernens politikker er centrale for arbejdet med at sikre en ansvarlig og bæredygtig forretning i alle led. Læs vores politikker her.

Verdensmålene som pejlemærke

Vi bruger de 17 verdensmål som pejlemærker for, hvor vi kan gøre en forskel. Læs mere om vores arbejde med verdensmålene her.

Kom godt videre

Et grønnere Danmark

I Nykredit har vi besluttet, at det skal være nemmere at være grøn end at være ligeglad. Derfor tilbyder Nykredit Bank nu lån og løsninger til dig, der ønsker at bo, køre, renovere, investere og drive virksomhed på en bæredygtig måde.

Forenet Kredit afsætter 200 mio. kr. til grøn omstilling

Det skal være lettere og billigere at træffe det grønne valg som kunde i Nykredit og Totalkredit. Derfor afsætter Forenet Kredit nu 200 mio. kr. til gavn for kundernes grønne omstilling.

Nyskovfonden

Nyskovfonden er et samarbejde mellem Forenet Kredit, Østifterne og Nykredit, hvor vi arbejder for at få mere skov i Danmark og dermed mindske vores CO2-udledning.

Nykredits grønne obligationer

Nykredit ønsker at bidrage til den grønne omstilling. Næsten 40% af det samlede energiforbrug stammer fra bygninger, og Nykredit har derfor siden maj 2019 udstedt grønne realkreditlån og obligationer, hvis mål er at gøre det mere attraktivt at finansiere energivenlige ejendomme.

Grønt Byggelån til nybyggeri og energirenovering

Få attraktiv mellemfinansiering med et Grønt Byggelån, når du bygger nye, energivenlige ejendomme, almene boliger, energirenoverer eller opfører et vedvarende energianlæg.