Historisk stigning i antallet af konkurser er falsk alarm

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser noget overraskende, at antallet af konkurser steg med hele 26% i perioden fra november 2018 - januar 2019 til februar-april 2019.

Det er den største stigning registreret i statistikkens levetid siden 1979. Det betyder, at der umiddelbart var 2.666 konkurser i perioden fra februar til april.

Det ser ærlig talt lidt mærkeligt ud med tanke på, at det går ganske godt i dansk økonomi i øjeblikket. Den kedelige stigning i antallet af konkurser her i starten af 2019 er dog heldigvis også falsk alarm. Danmarks Statistik oplyser således, at det ekstraordinært store antal konkurser i starten af året hovedsageligt skyldes, at Erhvervsstyrelsen i slutningen af november 2018 sendte ca. 7.500 kapitalselskaber, bl.a. aktie-, anparts- og iværksætterselskaber til tvangsopløsning i skifteretten. Årsagen er, at selskaberne ikke har fået registreret deres reelle ejere. Mange af de virksomheder er efterfølgende blevet erklæret konkurs.

Ser man i stedet på udviklingen i antallet af konkurser inden for aktive virksomheder, så tegner der sig da også et mere positivt billede. Således var jobtabet 15% lavere i perioden november 2018 - januar 2019 til februar-april 2019. Set over en længere periode har det månedlige antal tabte jobs, som følge af en konkurs, da også generelt ligget stabilt på et niveau omkring godt 200.

Naturligt med konkurser i dansk økonomi
Det springer dog her i øjnene, at konkursniveauet i de aktive virksomheder ikke har vist et tydeligt fald over de seneste år på trods af opsvingets pæne styrke. Det skal vi dog ikke ærgre os over. Selv om en konkurs selvsagt er en kedelig situation for den enkelte virksomhed, så er det ikke nødvendigvis et onde for landets økonomi samlet på sigt. Det skyldes, at de mindre produktive virksomheders konkurs frigiver arbejdskraft og kapital, som nye mere produktive virksomheder kan benytte sig af. Det øger på sigt produktionen og dermed den samlede velstand i økonomien. Det er et af de helt fundamentale forhold, der skaber en løbende effektivisering af produktionen i en markedsøkonomi – og dermed økonomiske vækst. De seneste års stabile antal konkurser kan dermed også ses som et nødvendigt onde for at få løftet den svage produktivitet herhjemme.

Tore Stramer

Cheføkonom: Beskriver og definerer de store linjer i dansk økonomi. Nykredits cheføkonom er en aktiv stemme i samfundsdebatten ligesom cheføkonomen forholder sig til politiske rammebetingelser.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 2 min

Erhvervstilliden stabiliseret i maj – men coronaudbruddet presser stadig forretningsklimaet

Blødningen i erhvervstilliden er stoppet i maj. Erhvervenes konjunkturindikatorer gik frem fra 50,5 til 51,3 i maj fra april.
Økonomiske analyser | 3 min

750 mia stor genopretningsfond game-changer for Europa

EU- kommissionen foreslår 750 mia stor genopretningsfond – 2/3 kan tildeles som støtte, resten som lån
Økonomiske analyser | 2 min

Nationalbanken henter endnu 13 mia. kr. i krisefinansiering

Med dagens udskydelse af a-skatte- og momsindbetalinger er finansieringsbehovet vokset yderligere i år