Samfundsansvar

Udvikling i hele Danmark

Det er Nykredit-koncernens erklærede samfundsopgave at give sikre, billige lån i hele Danmark til enhver tid. Vi har givet et løfte om at være til stede med lån i hele Danmark og bidrage med udvikling i by og på land. I gode og dårlige tider.

Far og barn

Siden 1851 har Nykredit haft sit virke i Danmark. Nykredit er landets største kreditgiver, den største udlåner til boligejerne og en af de største til små og mellemstore virksomheder, landbruget og boligsektoren. Vi betjener hele Danmark.

Derfor er det afgørende, at Danmark kan stole på Nykredit, når det brænder. Danskerne skal kunne regne med, at Nykredit ikke vakler, når økonomien gør det. De skal kunne mærke, at Nykredit har kræfterne til at være en støtte for kunderne, økonomien og samfundet ved at holde lånebogen åben i hele landet – til hver en tid.

Totalkredit-partnerskab sikrer udlån i hele landet

Gennem partnerskabet i Totalkredit med 53 af landets pengeinstitutter er det muligt for os at tilbyde sikre og billige realkreditlån i hele landet. Vi er stolte af, at Nykredit sammen med de 52 partnere i Totalkredit i 1. halvår af 2020 havde udlånsvækst i alle landets kommuner.

En veldrevet forretning som fundament

Fundamentet for, at vi kan låne ud til vores kunder i både gode og dårlige tider, er at Nykredits forretning er velkapitaliseret og veldrevet. Det stiller bl.a. krav til koncernens lønsomhed, kapitalbeholdning og udlånspraksis inden for både bank og realkredit.