Udvikling i hele Danmark

Nykredit er Danmarks største udlåner samt et systemisk vigtigt institut (SIFI), og derfor har vi et stort ansvar over for vores kunder og over for Danmark som en lille, åben økonomi.

Som Danmarks største udlåner har vi et særligt ansvar for at bidrage til den finansielle stabilitet i Danmark. Det betyder, at vi altid gerne vil være til rådighed for vores kunder med lån – men også, at det altid skal ske på en ansvarlig og sikker måde. Vi lægger derfor vægt på en saglig kreditvurdering af hver enkelt kunde.

For os er det også ansvarligt udlån at stille op i hele Danmark til hver en tid.

Under den seneste krise udstedte vi lån over alt i landet. Vi havde kapaciteten til at holde hånden under dansk økonomi. Det ønsker vi at kunne gøre igen, når en ny krise rammer. Derfor skal vi til enhver tid sikre os et solidt kapitalgrundlag, så vi kan låne ud til boligejere, landbrug og erhvervskunder. I hele landet. I gode og dårlige tider.

Det er vigtigt. For vores kunder, Nykredit og for hele Danmark.