Status på regnskabssæson

Resultater lidt bedre end ventet

  • USA bedre end ventet på indtjeningssiden, men markedsreaktioner er afdæmpede
  • Positiv indtjeningsvækst i Europa overskygges af endnu et svagt kvartal for bankerne
  • Økonomisk bedring ventes at løfte aktier yderligere

Godt 80% af selskaberne i S&P 500 har nu rapporteret Q1-resultater i en regnskabssæson, der på forhånd var ventet med ængstelse. Global vækstafmatning, stigende lønomkostninger og en stærkere handelsvægtet USD gav på forhånd anledning til konsensusforventninger om et 4-5% fald i S&P 500-selskabernes indtjening, hvis vækstrate heller ikke længere får hjælp af sidste års lempelse af selskabsskatten i USA.

Men regnskaberne har været bedre end ventet, og den samlede indtjeningsvækst ligger i øjeblikket til en stigning på godt 2% - og det er altså bedre end ventet, selvom det er langt fra Q4’s vækst på 13% å/å. Godt 77% af de foreløbige indtjeningsrapporteringer i indekset har været bedre end estimeret, hvilket i historisk kontekst er på den høje side. Vigtigt for det samlede resultat er især de positive overraskelser fra FAANG-selskaberne (Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google), der samlet udgør godt 10% af den samlede indtjening i indekset. Sektormæssigt har især Sundhed, Kommunikation, Cyklisk Forbrug og IT vist bedre takter end ventet, mens Energi har skuffet marginalt. Sektorens fald i indtjeningsvæksten på 25-30% var dog nogenlunde forventet på forhånd, og skyldes bl.a. et lavere å/å-bidrag fra de lavere gennemsnitlige oliepriser i 1. kvartal.

Trods de overordnet positive takter i regnskabssæsonen, har investorerne taget behersket imod de positive overraskelser, modsat i 4. kvartal hvor markedet allerede var meget negativt indstillet oven på markedsuroen. Her havde selv små positive overraskelser en mærkbart større betydning for selskabernes kursperformance. Det er nærliggende at antage, at de seneste måneders markante løft i markedets prisfastsættelse har hævet investorernes barre for positive kursreaktioner. Dertil bemærker vi os et generelt større fokus på selskabernes omkostninger, der ikke mindst er løftet af stigende priser på arbejdskraft og andre inputvarer. Det har øget presset på selskabernes profitmarginer, der i 1. kvartal ser ud til at vise det første år-til-år fald siden 2016. Presset herpå vil næppe fortage sig lige foreløbig, og det betyder et større fokus på selskabernes evne til at sende omkostningerne videre til deres kunder.

Europa i grønt, men problemer i finanssektoren fortsætter
Trods de fortsatte tegn på makroøkonomisk svaghed, er det europæiske STOXX 600 kommet hæderligt igennem den første halvdel af regnskabssæsonen. Indtil videre har indekset vist en samlet indtjeningsvækst på 4,2% å/å, hvilket kommer i hælene på sidste sæsons fald på 4,4% å/å. Forskellen skyldes især fremgang i indtjeningen hos de eksportorienterede industri- og sundhedsselskaber, der i 1. kvartal bl.a. har fået hjælp af fald i den handelsvægtede EUR på godt 4% å/å mod 1,3% å/å i forrige kvartal.

På den anden side er den svage retning i de europæiske bankers indtjening fortsat i 1. kvartal. Sektorens indtjeningsvækst er nede -8,5% å/å mod -2,0% i 4. kvartal, hvilket især er et resultat af svage handelsindtægter og lave rentemarginaler. Det sidste er et direkte resultat af lave renter og en relativt flad europæisk rentekurve.

Vi ser stadig potentiale i aktiemarkedet
Trods overordnede bløde signaler fra selskaberne venter vi, at aktiemarkedet vil understøttes af en gradvis bedring i det økonomiske billede, som øger investorernes optimisme og samtidig vil anspore analytikerne til at oprevidere indtjeningsforventninger. Gårsdagens trusler fra Trump om toldforhøjelser på kinesiske varer har øget risikoen for ny uro, men vi det stadig som mest sandsynligligt at en aftale landes snart.

Frederik Engholm

Chefstrateg: Beskriver og definerer de store linjer i global økonomi og investeringsforhold. Herunder Nykredits holdning til investering, rente-, valuta- og aktiemarkedet.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 2 min

Erhvervstilliden stabiliseret i maj – men coronaudbruddet presser stadig forretningsklimaet

Blødningen i erhvervstilliden er stoppet i maj. Erhvervenes konjunkturindikatorer gik frem fra 50,5 til 51,3 i maj fra april.
Økonomiske analyser | 3 min

750 mia stor genopretningsfond game-changer for Europa

EU- kommissionen foreslår 750 mia stor genopretningsfond – 2/3 kan tildeles som støtte, resten som lån
Økonomiske analyser | 2 min

Nationalbanken henter endnu 13 mia. kr. i krisefinansiering

Med dagens udskydelse af a-skatte- og momsindbetalinger er finansieringsbehovet vokset yderligere i år