Huse stiger mere i pris end ejerlejligheder og Hovedstadens huse ligger i top

Boligsiden har netop offentliggjort tal for prisudviklingen på boliger i april 2019. Tallene viser bl.a., at prisen på et dansk parcel- eller rækkehus fortsætter med at stige.

Derfor stiger huspriserne for 2. måned i træk mere end ejerlejlighedspriserne. Således lå huspriserne på landsplan i april 2019 2,1% højere end i april 2018. I samme periode er prisen på en gennemsnitlig ejerlejlighed på landsplan øget 0,9%. Tallene viser også, at det er huspriserne i Hovedstaden, som er øget mest det seneste år. Sammenlignes april 2019 med april 2018, så er huspriserne i Region Hovedstaden øget 2,9% mens de fx i Region Syddanmark blot er øget 1,0%.

Boligprisstigningerne er rykket fra storbyerne og ud i provinsen

Efter en hånduld år med kraftige prisstigninger på huse i og tæt på landets største byer, så er prisniveauet dér blevet så højt, at mange familier ikke længere kan være med. Når vi kigger ud i landet er huspriserne omvendt fortsat relativt lave i lyset af de lave renter og den rekordhøje beskæftigelse. Derfor søger flere børnefamilier nu efter hus lidt længere væk fra centrum af de største byer – jo længere væk de kigger, jo mere hus kan de typisk få for pengene. Hussælgerne i mange provinsbyer kan derfor få solgt huset, og også selv komme videre med at udleve egne boligdrømme. På den måde er der skabt en positiv spiral i områder et stykke væk fra storbyerne.

Opbremsningen på ejerlejlighedsmarkedet i København har ikke stoppet fremgangen i Hovedstaden

Boligmarkedet uden for København er de seneste år kommet op i en kadence, hvor aktivitetsniveauet i højere grad kan bære sig selv uden yderligere assistance fra København. Derfor stiger huspriserne fortsat pænt rundt om København. En tilbagegang på 10% i antallet af hushandler i Region Hovedstaden vil betyde, at den ender på 2016-niveau – et år hvor priserne steg næsten 7%. Der skal i vores optik et kraftigt prisfald til, før opbremsningen på det københavnske ejerlejlighedsmarked trækker prisudviklingen i resten af Hovedstaden ned i negativt territorium.

Fortsat fremgang på robust marked for huse de kommende år – men afmålte prisstigninger i vente

Fremadrettet er vi optimistiske og forventer fortsat fremgang på boligmarkedet. Boligmarkedet er begunstiget af generelt optimistisk og positiv samfundsøkonomisk udvikling i Danmark. Beskæftigelsen stiger i en stadig større del af landet. Det giver flere mulighed for flere danskere at få realiseret deres boligdrømme, hvilket sætter skub i både udbuddet og efterspørgslen. Endelig er renteniveauet dykket igen i 2019, hvilket fortsat giver mulighed for billig finansiering af boligkøbet.

Prisstigningerne vil dog være lidt mere beskedne i de kommende år end i de to foregående. I takt med at aktiviteten på boligmarkedet rykker mod områder, hvor udbuddet er større og prispresset derfor er mindre, så vil prisudviklingen blive mere beskeden end i de forudgående par år. Vi forventer prisstigninger på huse på landsplan på hhv. 3,2% og 2,0% i 2019 og 2020. I 2017 og 2018 steg huspriserne med hhv. 4,1% og 5,1%.

Mira Lie Nielsen

Bolig- og formueøkonom: Rådgiver og inspirerer boligejerne - om boligfinansiering, boligpriser, prognoser og rådgivningsbudskaber om husholdningernes formue- og gældsforhold.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

750 mia stor genopretningsfond game-changer for Europa

EU- kommissionen foreslår 750 mia stor genopretningsfond – 2/3 kan tildeles som støtte, resten som lån
Økonomiske analyser | 2 min

Erhvervstilliden stabiliseret i maj – men coronaudbruddet presser stadig forretningsklimaet

Blødningen i erhvervstilliden er stoppet i maj. Erhvervenes konjunkturindikatorer gik frem fra 50,5 til 51,3 i maj fra april.
Økonomiske analyser | 2 min

Nationalbanken henter endnu 13 mia. kr. i krisefinansiering

Med dagens udskydelse af a-skatte- og momsindbetalinger er finansieringsbehovet vokset yderligere i år