Danske kvinders aktiestrategi giver højere afkast end mændenes

Danske kvinder har fået et højere aktieafkast end mænd de sidste 11 år.

Det viser en undersøgelse fra Nykredit, der har analyseret danskernes investering i enkeltaktier fra januar 2010 til december 2020*

Hvis vi kigger på beholdningen af enkeltaktier fra start til slut hos henholdsvis mændene og kvinderne, så er kvinderne lidt bedre til at opnå et langsigtet afkast på disse aktier.

image5kvyc.png

Kvinderne har opnået et samlet merafkast på 21,3% -point i perioden, altså ca. 0,5%-point ekstra årligt.

Der er sket en positiv bevægelse i aktiekulturen i Danmark de sidste 10 år – også hos kvinderne
Hvis vi kigger på udviklingen af den aktiebeholdning, som danskerne har i enkeltaktier, så er der de sidste 10 år sket en stigning på 128%. Kvindernes samlede andel er i perioden steget med 2%-point, og udgør nu 33%, altså en tredjedel af den samlede aktiebeholdning. De haler således en smule ind på mændene, der dog fortsat har den klart største andel af enkeltaktie-beholdningen.

image0y176.png

Hvad skyldes kvindernes merafkast på enkeltaktierne?
Der ligger flere faktorer bag, men noget af dét, der stikker ud er, at kvinder er bedre til at holde fast i deres aktier, og dermed handler sjældnere.

Især i år med store markedsbevægelser, som fx i 2020, er det tydeligt at mændene reagerer hurtigere end kvinderne – både ift. køb og salg. Her afventer kvinderne lidt længere, inden de evt. agerer.

De mange handler kan være udtryk for impulsreaktioner, og medfører samtidig øgede omkostninger, som vil påvirke det endelige afkast over tid.

Kvinder får med andre ord et bedre resultat, fordi de har lidt mere is i maven og ikke er helt så påvirkelige af hvad der sker på markedet lige nu og her.

De gode investeringsråd der gør forskellen
De fleste kender sandsynligvis de gode råd:

Overvej først hvor længe pengene kan være investeret. Det er typisk bedst med en investeringshorisont på min. 5 år, så der er tid til at indhente en evt. uheldig periode.

Tænk langsigtet og tænk bredt, når du investerer. Bredden kan blandt andet opnås ved at kombinere enkeltaktier med mere brede aktie- og obligationsfonde. Det vil samlet set sænke din risiko.

Og vær derefter tro mod din oprindelige strategi, så du ikke går i panik undervejs.

Pas meget på med at sætte dig ud på sidelinjen, altså at gå kontant, i troen om at aktier lige om lidt falder i pris. I et langt historisk perspektiv er globale aktier i snit steget ca. 6-7% årligt før omkostninger, så du kæmper alt andet lige mod virkeligheden. Også selvom historiske afkast naturligvis ikke kan bruges som en garanti for fremtiden.

Når disse råd gentages så ofte, er det fordi, at det er psykologisk svært at efterleve dem i virkeligheden. Vi mennesker har en tendens til både at reagere kraftigere på dårlige nyheder end på gode, og samtidig en tendens til at overvurdere vores egne evner til at vælge rigtigt. Og så hader vi ideen om at gøre et dårligt køb, hvilket kan gøre det svært at købe op i et stigende marked. Samlet set betyder det, at vi ofte bryder væk fra de gode råd.

*undersøgelse er baseret på de nyeste tal fra VP Securities

Camilla Schjølin Poulsen

Privatøkonom i Nykredit

Nykredits ekspert på opsparings- og formueområdet.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 5 min

Nu begynder udbuddet af boliger at stige

Faldet er stoppet og antallet af boliger udbudt til salg er steget lidt.
Økonomiske analyser | 3 min

Skuffende tempo på USA's jobmarked

Jobskabelsen i USA skuffer igen – dog mindre end i april
Økonomiske analyser | 6 min

Nationalbankens intervention i maj peger på rentenedsættelse...i 4. kvartal

Vi venter, at Nationalbanken nedsætter renten med 10bp i 4. kvartal