*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Økonomiske analyser | 4 min

Danske familiers gennemsnitlige formue er i kraftig vækst

Den årlige analyse fra Danmarks statistik for familiernes finansielle formue er netop udkommet med tal for 2020.

Nykredit

Se den her.

Nettoformuen består af friværdien i vores boliger, biler, indestående på bankkonti, værdipapirer samt pensionsopsparinger. Og familier består af alle husstande, ned til 1 person.

Analysen viser flere interessante ting:

  • 31. december 2020 var den gennemsnitlige nettoformue pr. familie steget med 6,6 pct fra året før, og endte på 2.251.000 kr.
  • Stigningen skyldes i høj grad bevægelserne på aktiemarkedet, som gav en stigning på hele 29,6 pct. gennem perioden på de privatejede aktier.
  • Boligmarkedet, som ellers oplevede gode tider, gennem særligt 2. del af 2020, stod alene for en fremgang på 2,5 pct. Hvis man dykker lidt længere ned, var det især andelsboliger (+7 pct.) og sommerhuse (+5,5 pct) som trak op.
  • Nettoformuen er vokset for alle aldersgrupper og familietyper fra 2019 til 2020.

Er du lige så rig som dine jævnaldrende?

Hvis man dykker ned i tallene, og henter data fra den familiefordelte nettoformue, kan man få et indblik i, om man er lige så formuende som sine jævnaldrende.

Det er fortsat de 60-69 årige som er rigest, hvilket passer med, at man nedbringer gæld og opbygger mere formue år for år gennem hele sit arbejdsliv, og først derefter begynder at tære på formuen gennem pensionstilværelsen. Og med en stigende folkepensionsalder, så går vi typisk lidt senere på pension.

Det er klart de yngste, som har haft den største formuefremgang siden 2019, men de kommer også fra et lavere niveau. De 0-17 årige har en fremgang på hele 22,3 pct. og de 18-29 årige på 17,2 pct. Det passer meget godt med, at vi har set en stor stigning af fx nye unge aktieinvestorer over de seneste år. På tredjepladsen ligger de 40-49 årige med en stigning på 10 pct. Den aldersgruppe som har haft den mindste fremgang fra 2019 til 2020 er de 70-79 årlige med 4,5 pct.  Samlet set er det yderst positivt, at alle aldersgrupper har haft en voksende nettoformue.

De 80+årige har på trods af at have været på pension gennem mange år, fortsat en meget høj formue. Det er kun godt, idet vi danskere lever længere og længere og dermed også bruger penge op i en senere alder. Både fordi vi er mere aktive længere, men også fordi det koster at købe sig til hjælp.

Der kan dog være nogle i denne aldersgruppe, som med fordel kan tænke ind i at skrue op for deres forbrug, fx ved at give noget af formuen videre i tide via afgiftsfri gaver. Det giver dels glæden ved at give, og samtidig kan det være økonomisk smart, idet størrelsen af den senere arveafgift bliver minimeret.

2021 vil uden tvivl forstærke fremgangen

Også det år vi snart siger farvel til, har været et yderst fornuftigt økonomisk år for danskerne som helhed. Stigende boligpriser, attraktive finansielle markeder, rekordhøj beskæftigelse og fortsatte coronarestriktioner, som har lagt en dæmper på rejsebudgettet.

Alt sammen er det faktorer, som vil betyde, at når nettoformuerne gøres op ved slutningen af 2021, vil vi kunne forvente at se fortsat flotte stigninger hos de danske familier.

Model.Name photo

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Hun navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.

Relaterede Artikler

Artikel Økonomiske analyser
2 min

Foråret har ramt hussalget og medfører pæn fremgang i april - modsat går det for salget af lejligheder...

Boligsiden har offentliggjort handelstal for april 2024. Tallene afslører både positive og negative tendenser. Salget af huse er nemlig på vej op i gear, mens salget af ejerlejligheder fortsat ligger noget underdrejet.

Artikel Økonomiske analyser
1 min

PMI-tal for eurozonen viser fortsat bedring

PMI-indekset for eurozonen steg igen i maj måned. Det samlede indeks steg fra indeks 51,7 til 52,3.

Artikel Økonomiske analyser
1 min

Erhvervsbarometer i Tyskland stiger solidt i maj

Det samlede PMI-indeks for Tyskland steg markant i maj fra 50,6 til 52,2 – en del over forventningen tæt på forventningen på 51,0.