Presset på kronen fortsætter – udvidelsen af rentespændet til eurozonen var ikke nok til at svække kronen betydeligt

Nationalbanken måtte igen intervenere i valutamarkedet i november.

Konkret blev der interveneret for 3,7 mia. kr. Det er et overskueligt beløb, men kronen handles fortsat tæt på de historiske interventionsniveauer, så der skal ikke meget til før Nationalbanken igen skal på banen for at svække kronen – i første omgang bliver der formentlig tale om yderligere intervention, men Nationalbanken kan hurtigt gribe rentevåbnet.

De amerikanske aktier har fået et massivt comeback de seneste uger, og i det omfang, at danske institutionelle investorer afdækker denne valutarisiko, så kan det være med til at styrke kronen. Samtidig er overskuddet på betalingsbalancen fortsat stort, mens vi ser den modsatte tendens i store dele af eurozonen. Det taler også alt andet lige for en stærkere krone.

Vores bedste bud er, at styrkelsespresset fører til en yderligere spændudvidelse mellem de danske og europæiske styringsrenter. Givet at presset for nuværende er moderat, så er det mest sandsynligt, at spændudvidelsen sker i forbindelse med et af de to kommende pengepolitiske møder i ECB. Vores bedste bud vil være en spændudvidelse med 10 bp, så forskellen bliver 35 bp i alt. Men øges presset, så kan en selvstændig rentenedsættelse sagtens komme i spil. Vores hovedscenarie er, at spændudvidelsen sker i forbindelse med ECB mødet i februar, men skal der interveneres i et betydeligt omfang de kommende par uger, så sker det formentlig allerede i forbindelse med ECB mødet d. 15. december.

Palle Sørensen

Cheføkonom: Beskriver og definerer de store linjer i dansk økonomi. Nykredits cheføkonom er en aktiv stemme i samfundsdebatten ligesom cheføkonomen forholder sig til politiske rammebetingelser.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 1 min

Nationalbanken hæver igen renten mindre end ECB

Nationalbanken har netop annonceret, at man ikke følger ECB en til en, men til gengæld kun hæver renten med 0,35 procentpoint.
Økonomiske analyser | 1 min

ECB med ny forhøjelse på 0,5 procentpoint

Den europæiske centralbank hævede igen i dag renten med 0,5 procentpoint. Dermed er den toneangivende rente i ECB – indskudsrenten – oppe på 2,5%.
Økonomiske analyser | 1 min

Federal Reserve hæver renten - og indikerer yderligere stigninger

Federal Reserve hævede til aften helt som ventet renten med 0,25 procentpoint.