Nykredit Bank står klar til at hjælpe corona-berørte kunder

Nykredit Bank introducerer en række tiltag, der skal give en hjælpende hånd til danske familier og virksomheder, som kommer i økonomiske problemer på grund af følgerne af corona-virussen.

- Danmark står i en svær situation, og vi må alle gøre, hvad vi kan for at hjælpe hinanden igennem. I denne tid er det helt naturligt, at familier og virksomheder, der ellers har en sund økonomi, er bekymrede for at ende i en situation, hvor de i en periode får svært ved at betale deres faste udgifter. Til dem er vores budskab: Hvis det sker, vil vi gøre, hvad vi kan, for at hjælpe jer igennem, udtaler Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit og bestyrelsesformand for Nykredit Bank.

Nykredit Banks rådgivere er tilgængelige online og på telefonen – og de er klar til hjælpe, forsikrer Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør i Nykredit med ansvar for Banking.

- Vores kunder skal bare ringe eller skrive. Vi er klar. Vi vil altid tage udgangspunkt i den enkelte families eller virksomheds situation og finde en løsning i fællesskab med dem. Den bedste løsning kan selvsagt variere fra familie til familie og fra virksomhed til virksomhed, men vi introducerer i Nykredit Bank nu en række tiltag, som kan være relevante alt efter situationen, udtaler Tonny Thierry Andersen.

Til de lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der oplever en kritisk indkomstnedgang som følge af corona-virussen, kan rådgiverne i Nykredit Bank yde en kassekredit, der kan dække de faste udgifter til realkreditlån eller husleje i op til seks måneder. Denne kassekredit er uden etableringsomkostninger samt rente- og gebyrfri i op til seks måneder. Herudover vil Nykredit Bank kunne tilbyde henstand på billån, forbrugslån og bankboliglån.

- Med de to tiltag kan vi reelt sætte de faste betalinger på bl.a. bil- og boliglån på pause i op til et halvt år. Vi håber selvfølgelig, at det kan være med til at hjælpe de af vores kunder, der bliver ramt, igennem en svær tid, udtaler Tonny Thierry Andersen.

Til de virksomheder, der oplever kritiske økonomiske problemer som følge af corona-virussen, kan rådgiverne i Nykredit Bank bl.a. yde lån til løn. Hvis en virksomhed er berettiget til og benytter sig af den statslige ordning for lønkompensation, kan Nykredit Bank yde mellemfinansiering for den del af lønudgiften, der kompenseres af staten, i perioden frem til, at kompensationen modtages. På den måde belastes virksomhedens likviditet ikke af lønnen i denne periode. Den resterende del af medarbejderens løn kan Nykredit Bank finansiere i en længere periode.

- Vi ønsker at bakke op om statens lønkompensationsordning, som er godt nyt for både virksomheder og lønmodtagere. Med vores finansieringstiltag håber vi at gøre det endnu mere attraktivt for virksomhederne at benytte ordningen i stedet for at afskedige medarbejdere, udtaler Tonny Thierry Andersen.

Herudover etablerer Nykredit Bank en corona-hotline, som erhvervs- og privatkunder kan benytte til at få rådgivning om og overblik over statens forskellige støttetiltag. Endelig vil det også over for erhvervskunder være muligt at yde henstand på banklån og leasingprodukter.

FAKTA – Nykredit Banks tiltag for kunder, der oplever kritisk indkomstnedgang:

Særlig kassekredit. Kassekreditten er uden etableringsomkostninger samt rente- og gebyrfri i op til seks måneder fra oprettelsen. Kassekreditten skal dække husstandens udgifter til realkreditlån og/eller bankboliglån eller husleje i op til seks måneder.

Henstand på billån, forbrugslån og bankboliglån. Nykredit Bank kan yde henstand i op til seks måneder på diverse typer af banklån. 

Overtræk uden ekstra omkostninger. For privatkunder vil det være muligt at få bevilget et midlertidigt overtræk
uden overtræksprovision.

For alle ovenstående tiltag gælder det, at de kan gives til privatkunder, der er NemKonto-kunder i Nykredit Bank.

FAKTA – Nykredit Banks tiltag for erhvervskunder, der oplever kritiske økonomiske problemer:

Lån til løn. Hvis en virksomhed er berettiget til og benytter sig af den statslige ordning for lønkompensation, kan Nykredit Bank yde en mellemfinansiering på den del af lønudgiften, der kompenseres af staten (op til 75%, dog maks. 23.000 kr. pr. måned/op til 90%, dog maks. 26.000 kr. for timelønnede) i perioden frem til, at kompensationen modtages. Den resterende del af medarbejderens løn kan Nykredit Bank finansiere i en længere periode.

Corona-hotline. Nykredit Bank vil etablere en corona-hotline, som erhvervskunder kan konsultere telefonisk ellervonline for at få rådgivning om og overblik over statens forskellige støttetiltag. Hotlinen kan også benyttes af privatkunder.

Henstand på bankprodukter. Nykredit Bank kan yde henstand på betalinger til diverse typer af banklån.

Henstand på leasingprodukter. Nykredit Leasing kan yde henstand på betalinger til diverse typer af erhvervsleasingprodukter.

Læs mere om tiltagene på nykredit.dk.