Dine rettigheder som ansøger i Nykredit

Her kan du læse om dine rettigheder som ansøger, og hvordan du kan komme i kontakt med os, såfremt du ønsker information om vores behandling af dine oplysninger, gerne vil tilbagekalde dit samtykke eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Dine rettigheder

Indsigtsret

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvor længe vi opbevarer dem, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvem der får oplysninger om dig, hvilke oplysninger vi - med dit samtykke - kan give videre hvornår og til hvem. Din indsigt kan dog være begrænset af lovgivning, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Nykredits forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Nykredits know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra din ret til indsigt.

 

Profilering og automatiske afgørelser

Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser.

 

Dataportabilitet

Hvis Nykredit behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i elektronisk format.

 

Urigtige/vildledende oplysninger

Hvis du oplyser HR om, at der er fejl i dine oplysninger, eller at de er vildledende, retter vi dem.

 

Sletning af oplysninger

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Fx hvis oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret til.

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde krav på, at vi begrænser brugen af dine oplysninger til opbevaring. Har du fx ret til at få dine oplysninger slettet, kan du i stedet anmode om, at vi begrænser brugen af dine oplysninger til opbevaring. Bemærk, at begrænsningen ikke afskærer Nykredit Realkredit fra at gøre brug af oplysningerne, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller hvis du har givet dit samtykke.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt du har afgivet et samtykke til os, kan du til enhver tid bringe videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke til ophør ved at tilbagekalde det samtykke, du har givet os. Tilbagekaldelsen kan betyde, at forhold, der beror på dit samtykke, må revurderes.

 

Sådan kontakter du os

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, ønsker du at tilbagekalde et evt.  samtykke, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte:

HR i Nykredit-koncernen
Kalvebod Brygge 1-3
1560 København V
HR.GDPR@nykredit.dk

eller vores databeskyttelsesrådgiver: 

Nykredit Realkredits databeskyttelsesrådgiver
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
databeskyttelsesraadgiver@nykredit.dk

 

Sådan klager du

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Nykredit Realkredit A/S
Klageservice
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
klageansvarlig@nykredit.dk

eller:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
dt@datatilsynet.dk