Nykredits graduate-program

To kolleger sidder på computer

Fokus på din faglige og personlige udvikling

I Nykredit har vi skabt et graduate-program, der gør det muligt for dig at bringe din teoretiske viden i spil, bidrage til at gøre Nykredits strategi til konkrete resultater og være ambitiøs på dine egne såvel som Nykredits vegne. Det er et program for dig, der kan se løsninger i en større helhed og sætte Nykredits kunder i centrum, og som evner at løse opgaver på tværs og udnytte synergier. Hvis du er klar på at gøre en ekstra indsats, være kulturbærer, rollemodel og ikke mindst være den, der går forrest – så er vores graduate-program noget for dig.

Vores graduateprogram bygger på fire temaer:

  • Forretning og strategi
  • Rådgivning og udlån
  • Værdipapirer og finansmarkeder
  • Risiko, kapital og funding

Du bliver en del af et dedikeret og ambitiøst team af graduates. Vi bidrager til at skabe et socialt sammenhold mellem vores graduates, så I får et stærkt netværk på tværs af hele Nykredit. Det vil komme jer til gavn under forløbet, men i lige så høj grad i jeres fremtidige karriere i Nykredit.

Forløbet består af et mix af basecamps, praktikdage, videndeling, sparring, cases, on the job-træning, opbygning af netværk og mentoring, hvoraf noget vil løbe simultant og andet vil foregå som supplement til dit daglige arbejde. På vores fire basecamps vil du få Nykredits strategi og forretning ind under huden, få opbygget et værdifuldt netværk i organisationen og ikke mindst få udviklet dine personlige og faglige kompetencer.

Vi dykker blandt andet ned i:

  • Teamforståelse
  • Kommunikation med gennemslagskraft
  • Projektarbejde
  • Netværk
  • Karriere