Sådan udvikler vi vores ledere

Ledelse ser vi som et vigtigt konkurrenceparameter og som helt afgørende for vores evne til at nå vores strategiske mål. Derfor fokuserer vi målrettet på løbende at styrke vores ledere og deres udvikling.

Forenet kan vi mere-ledelse

I Nykredit taler vi om  Forenet kan vi mere-ledelse, fordi vi med rod i vores foreningsejerskab vil udvikle ledere, der bygger, motiverer og leder  teams med høj trivsel og høj grad af tillid og inklusion. Vi investerer markant i at styrke vores ledelseskraft  gennem bl.a. ledelsesakademier for alle ledere. Ledelsesakademierne tager udgangspunkt i vores forretningsstrategi, og der trænes bl.a. i forskellige lederkompetencer, ligesom der arbejdes med hvordan den enkelte leder bedst understøtter den kultur og adfærd, der er særlig for Nykredit. Her stiller vi skarpt på alt det, der gør – og skal gøre os – Bedst til kunder. Og det, der styrker og giver næring til vores holdånd og handlekraft.

Talentprogram for ledere, der vil og kan

Vores talentprogram, Nykredit Move, er et blandt flere initiativer, der er sat i søen for at styrke diversitet og kønsbalance i ledelse. Nykredit Move er målrettet ledelsestalenter, der har lyst til at accelerere deres udvikling og karriere. Formålet er også at udvikle talentmassen af kvindelige ledere i organisationen. I programmet arbejder deltagerne  bl.a. med deres personlige lederskab, karrierenavigation, strategiske netværkskompetencer og deres personlig ledelsesbrand.

Kom godt i gang i dit første lederjob

Til ledere i deres første lederjob tilbyder vi kurset Den Nyudnævnte Leder, hvor vi sætter fokus på skiftet fra at være medarbejder til leder og de krav, det stiller. Derudover har vi fokus på, hvordan man bedst omsætter Nykredits værdier og strategi til ledelse i hverdagen.

Ud over de større koncerntværgående ledelsesudviklings- og talentprogrammer arbejdes der løbende med ledelsesudvikling i de lokale ledergrupper, bl.a. understøttet af enhedens HR Business Partners.

Find dit lederjob her