Nykredit omlægger til 100 % grøn strøm

Efter nytår er al den strøm, Nykredit bruger året rundt, grønt produceret fra vindenergi. Og medarbejdere i Nykredit får også mulighed for at skrue op for den grønne strøm hjemme i deres egne stuer.

I Nykredit arbejder vi hver dag på at blive grønnere. Det gør vi blandt andet ved at nedbringe vores eget energiforbrug men også ved at støtte samfundet i den grønne omstilling.

Fra den 1. januar 2019 tager vi endnu et skridt på vejen mod et mere bæredygtigt Nykredit. Vi har nemlig indgået en aftale om at indkøbe oprindelsesgaranteret vindstrøm fra selskabet EWII, der dækker hele vores årlige elektricitetsforbrug. Ved udgangen af 2019 har Nykredit dermed indfriet målet om at reducere vores totale CO2-udledning med 65 % sammenlignet med niveauet i 2012.

Med omlægningen til garanteret vindmøllestrøm opnår vi en kæmpe CO2-reduktion samtidig med, at Nykredit sender et klart signal om, at vi påtager os et ansvar for samfundet.

Martin von Horsten, vicedirektør i Nykredit

”Ved at overgå til 100% grøn strøm har Nykredit taget et vigtigt skridt i retningen mod at blive en grønnere virksomhed. Med omlægningen til garanteret vindmøllestrøm opnår vi en kæmpe CO2-reduktion samtidig med, at Nykredit sender et klart signal om, at vi påtager os et ansvar for samfundet - i tråd med samfundsløftet” siger vicedirektør Martin von Horsten, Procurement & Facility Management.

 

Medarbejderne kan også få grøn strøm

Men det er ikke kun på koncernniveau, at vi kan gøre en forskel. Som et led i aftalen med EWII, kan man som medarbejder i Nykredit også få en elaftale, hvor man ikke betaler ekstra for at få grøn strøm.


Mål for fremtiden

Når man står i den situation, at 2020-målsætningen om en 65 % reduktion af  CO2-udledningen bliver indfriet før tid, hvad gør man så? Man sætter selvfølgelig nogle nye, mere ambitiøse mål. Vores nye grønne mål er bl.a. at reducere el- og varmeforbruget i koncernen med 25 % inden udgangen af 2025.

I 2018 har vi intensiveret vores konvertering til LED-belysning, og i samarbejde med flere af vores udlejere har vi indgået fornuftige aftaler om at etablere solcelleanlæg på nogle af vores eksisterende lokationer.

Nykredits nye mål

Vi vil:

  • reducere vores samlede MWh-forbrug med 25 % inden udgangen af 2025.
  • reducere vores udledning af CO2 pr. medarbejder med 5 % årligt i perioden frem til 2025.
  • sikre os, at maksimalt 20 % af Nykredits affald går til almindelig brændbart i 2023 - resten genanvendes.
  • reducere mængden af affald pr. medarbejder til 100 kg i 2023.
  • reducere vores interne papirforbrug med 10 %
  • omlægge 100 % af vores el-forbrug til el produceret bæredygtigt