Regnskab for 1. kvartal 2024

Vores forretning fortsætter de positive takter med vækst og kundetilgang på tværs af forretningen. Det giver os mulighed for at vise endnu flere kunder fordelene ved at være en del af en foreningsejet finansiel virksomhed.

Kunderne vælger os til

Par går arm i arm på stranden

Vi har fortsat kundetilgang og udlånsvækst på tværs af vores forretning. I Nykredit Bank oplever vi især en tilgang af virksomheder. Vi oplever, at mange erhvervskunder – også store virksomheder – sætter pris på at være kunde i en foreningsejet bank.

Laveste bidragsbetaling siden 2013

Bedstefar kaster sten med barnebarn på stranden

Kundernes gennemsnitlige bidragsbetaling i Totalkredit er lige nu lavere, end den har været på noget tidspunkt siden 2013. Det skyldes bl.a., at vi giver KundeKroner, som er en rabat på bidragsbetalingen, til vores kunder.

Hent delsårsrapporten for 1. kvartal 2024

Regnskabsaflæggelse