Halvårsregnskab:
Væksten i forretningen fortsætter

"Det går godt i Nykredit. Det halvårsresultat, vi fremlægger i dag, er ganske vist ikke på højde med sidste års rekordniveau, men i forhold til forventningerne er dagens resultat meget tilfredsstillende. Især er det positivt, at den stærke vækst i forretningen fortsætter. Vi har kundetilgang og udlånsvækst i både Nykredit Bank og Totalkredit, og formuen under forvaltning vokser fortsat markant." - Michael Rasmussen, koncernchef.

Download rapport

Kort om os

42
Nykredit-centre fordelt over hele landet
41 %
af Danmarks realkreditudlån fordelt over hele landet
57
partnere i Totalkredit-samarbejdet fordelt over hele landet