Talent og udvikling

Vi arbejder målrettet på at kunne tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere og skabe gode rammer for udvikling. Derfor har vi givet alle vores medarbejdere et løfte: ”Vi vil prioritere udvikling og muligheder hos de medarbejdere, der vil og kan.”

To kolleger sidder på computer

Udviklingsmuligheder

Vores medarbejderløfte betyder, at vi giver dig ansvar og understøtter din udvikling, uanset om du er ny eller erfaren medarbejder, specialist eller leder. Den løbende  medarbejderudvikling skal sikre, at du som medarbejder har de rette kompetencer og udvikler dig i den ønskede retning. Dine udviklingsbehov afdækkes typisk i en løbende dialog med din leder.

Som medarbejder i Nykredit vil du igennem forskellige certificeringsforløb løbende tilegne dig viden og kompetencer, som er nødvendige når man arbejder i den finansielle sektor.

Nykreditmedarbejdere sidder sammen om computer

Talentprogrammer og akademier

Ved siden af den daglige udvikling af alle medarbejdere har vi en række forskellige udviklingsprogrammer målrettet udvalgte talenter. Programmerne skal bidrage til at accelerere medarbejdernes faglige og personlige udvikling, og der er både noget for dig, der er i starten af din karriere, og for dig, der har flere års erfaring. 

Blandt programmerne er vores graduateprogram, hvor vi udvikler nyuddannede talenter, praktik- og traineeforløb for nye, unge finansprofiler på vej til at blive fremtidens rådgivere samt Nykredit Academy, hvor vi styrker rådgivernes faglige og personlige kompetencer. Ud over dette gennemføres forskellige talentprogrammer på tværs af organisationen målrettet såvel unge talenter som mere erfarne ledere - begge programmer med et særligt fokus på deres personlige udvikling målrettet den situationen, de er i.

Dorte Rydahl, formuerådgiver

Udvikling til alle, der vil og kan

Vi skal som virksomhed afspejle de kunder, vi betjener, og det samfund, vi er en del af. Det er vigtigt for os at være en inkluderende arbejdsplads, hvor alle ansatte oplever, at de kan være sig selv, og at deres unikke bidrag både anerkendes og inddrages. Derfor træner vi også alle vores ledere i inkluderende ledelse, så lederne får både indsigter og værktøjer til at skabe udvikling for alle medarbejdere. 

Klar på mere udvikling?