Sådan bidrager Nykredit til verdensmålene

I 2015 blev der vedtaget 17 verdensmål, og i Nykredit arbejder vi særligt med fem af dem. Læs med her og se, hvordan vi strategisk og helt konkret har fået verdensmålene ind under huden i Nykredit.

Kan man som bank bidrage til at løse nogle af de største udfordringer i samfundet? Svaret er ja, og vi bruger verdensmålene som pejlemærke i arbejdet. Herunder kan du se de verdensmål, vi arbejder særligt med i Nykredit, og få en smagsprøve på, hvordan vi helt konkret veksler ord til handling. Vil du gå mere i dybden med de forskellige initiativer, kan du dykke ned i Rapport om samfundsansvar 20219.

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Når det kommer til bæredygtig energi, arbejder vi på to fronter: Vi arbejder på at gøre Nykredits bygninger så energivenlige som mulige, mens vi sideløbende arbejder på at gøre det så nemt som muligt for boligejere og virksomheder at træffe grønne valg. For vores eget vedkommende har vi fx omlagt til 100 procent grøn strøm, og vi har installeret 10 solcelleanlæg på vores egne bygninger og ser på muligheden for at installere flere.
Læs mere: Nykredit omlægger til 100 % grøn strøm

Bygningers energiforbrug udgør ca. 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug og spiller derfor en afgørende rolle i at nå de danske klimamål. Derfor er det en helt afgørende prioritering for os at bidrage til at reducere CO2-udledningen fra private boliger. Nykredit-koncernen finansierer allerede i dag mange energiforbedringer, og vi har en klar ambition om at blive endnu bedre til at hjælpe vores kunder med at energiforbedre deres bolig.

Derudover gør vi det muligt for vores kunder at investere i grøn infrastruktur som vindmølleparker, vandkraftværker og el-distribution, ligesom Nykredits investeringsfonde har store investeringer i selskaber, som Vestas, Ørsted og belgiske Umicore, der er verdensførende i den grønne omstilling.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

I Danmark kan Nykredit bidrage væsentligt til den økonomiske udvikling og stabilitet, hvilket understøtter verdensmål 8. Vi arbejder kontinuerligt med tiltag, der skal understøtte boligejerskab og vækst i hele Danmark. Nykredit bakker desuden op om den danske model, og alle ansatte i Nykredit er omfattet af virksomhedsoverenskomsten.

I Nykredit har vi en forventning om, at de selskaber, vi investerer i, respekterer deres ansattes rettigheder - og vi overvåger naturligvis også, at det rent faktisk er tilfældet. Skulle det mod forventning ikke være sagen, tager vi fat i selskabet for at få dem til at rette op på problemet. Sker det ikke, trækker vi vores investeringer fra selskabet.

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Hvor der er lån, er der liv. Vi bidrager til verdensmål 11 ved at sikre billige realkreditlån i hele Danmark. Partnerskabet med 52 af landets pengeinstitutter i Totalkredit gør, at både større og mindre pengeinstitutter kan tilbyde billige og sikre realkreditlån i alle dele af landet.

Gode kreditvurderinger og et solidt kapitalgrundlag er fundamentet for, at vi kan låne ud i både gode og dårlige tider. Derfor arbejder vi på at sikre et solidt kapitalgrundlag og en stærk risiko- og kreditstyring. Samtidig er vi parate til at gå i dialog og se på vores egen praksis, når der er kundegrupper, som oplever udfordringer med adgang til lån.

Verdensmål 13: Klimaindsats

Som du kunne se under verdensmål 7, arbejder vi på initiativer, der kan fremme bæredygtig energi både i Nykredit og blandt vores kunder. Det skal være klart for kunder og investorer, hvilke låne- og investeringsprodukter, der er relevante, når de vil træffe grønnere valg, og vi skal gøre flere grønne muligheder og bæredygtige produkter tilgængelige for kunderne. I vores egne bygninger sørger vi desuden for bl.a. at reducere mængden af affald og CO2, vi bruger energivenlige LED-pærer og bruger svanemærkede rengøringsprodukter, skriveborde og kontorstole, og har gulvtæpper af genbrugsplast fra verdenshavene.
Læs mere: Nykredit har reduceret CO2-udledningen med 80 procent

Nykredit er desuden en aktiv deltager i det globale investornetværk Climate Action 100+, hvor vi sammen med 200 institutionelle investorer presser de 100 selskaber, der står bag den største CO2-udledning i verden, til at omstille sig.

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Nykredit er et systemisk vigtigt pengeinstitut, og vores indsats for at modarbejde finansiel kriminalitet er derfor af stor betydning for verdensmål 16. I vores risikoarbejde vurderer vi løbende kultur, tilbud, produkter, rådgivning og lignende i vores organisation for at sikre, at vi har en adfærd, vi kan forklare og forsvare. Samtidig arbejder vi løbende med at forbedre vores setup for forebyggelse af finansiel kriminalitet. Vi vægter transparens på området højt og har derfor lagt vores Politik for forebyggelse af hvidvask, finansiering af terrorisme og overtrædelse af finansielle sanktioner offentligt tilgængeligt.

Bæredygtige investeringer påvirker verdensmålene

Verdens investorer spiller en helt afgørende rolle, når det handler om at bevæge verden i en mere bæredygtig retning. I Nykredit hjælper vi såvel den enkelte boligejer som de store pensionskasser med investere mere end 440 mia. kr. Det gør en enorm forskel, hvilke virksomheder vi vælger at investere i, og i Nykredit tror vi særligt meget på at understøtte de virksomheder, som arbejder aktivt med at blive endnu bedre til at skabe social, miljømæssig og forretningsmæssig ansvarlighed, og som derigennem påvirker de 17 verdensmål.