Årsregnskab 2020

Indtil videre har boligmarkedet og store dele af dansk erhvervsliv klaret sig godt gennem coronakrisen. Samtidig er væksten i vores forretning meget stærk – udlånet stiger, og der er tilgang af kunder fra alle dele af landet - og derfor er vores regnskab bedre end forventet inden coronakrisen brød ud.

Far og børn i træhus

Kunderne vælger os til

Vi har fortsat kundetilgang og udlånsvækst i både Totalkredit og Nykredit Bank. I Totalkredit er det naturligvis tilgang af boligejere, der driver væksten, mens det i banken er tilgang af virksomheder. Vi oplever, at mange erhvervskunder – også store virksomheder – sætter pris på at være kunde i en foreningsejet bank, der kan agere langsigtet.

Par foran bolig kigger på hinanden

Laveste bidragsbetaling i syv år

Kundernes gennemsnitlige bidragsbetaling i Totalkredit er lige nu lavere, end den har været på noget tidspunkt i syv år. Udviklingen skyldes, at vi giver KundeKroner, og at vores kunder i højere grad afdrager på deres lån og vælger lån med fast rente, hvor bidragsbetalingen er lavere.

Kort over Danmark

Vi øger udlånet i alle dele af landet

Hvor der er liv, er der lån. Sammen med pengeinstitutterne i Totalkredit har vi i de tre første kvartaler af 2020 øget udlånet til danske boligejere i samtlige 98 kommuner. Det er Nykredit-koncernens erklærede samfundsopgave at give sikre, billige lån i hele Danmark til enhver tid.

Årsregnskab 2020

Regnskabsaflæggelse

Finansielle rapporter

2020

Finansielle rapporter

2019

Historiske finansielle rapporter

2000 - 2020