Halvårsregnskab 2. kvartal 2020

Covid-19-pandemien har fortsat et solidt tag i Danmark og resten af verden, men I Nykredit tror vi på, at boligmarkedet og dansk økonomi kommer markant bedre gennem coronakrisen, end det tydede på for blot få måneder siden. Hvis økonomien mod forventning vender til det værre igen, står vi i Nykredit på ny klar til at hjælpe vores kunder igennem.

Forældre og datter

Kunderne vælger os til

Vi har fortsat kundetilgang og udlånsvækst i både Totalkredit og Nykredit Bank. I Totalkredit er det naturligvis tilgang af boligejere, der driver væksten, mens det i banken er tilgang af virksomheder. Vi oplever, at mange erhvervskunder – også store virksomheder – i en krisetid sætter pris på at være kunde i en foreningsejet bank, der kan agere langsigtet.

Par foran bolig kigger på hinanden

Laveste bidragsbetaling i mere end seks år

Kundernes gennemsnitlige bidragsbetaling i Totalkredit er lige nu lavere, end den har været på noget tidspunkt i mere end seks år. Udviklingen skyldes, at vi giver KundeKroner, og at vores kunder i højere grad afdrager på deres lån og vælger lån med fast rente, hvor bidragsbetalingen er lavere.

Kort over Danmark

Vi øger udlånet i alle dele af landet

Hvor der er liv, er der lån. Sammen med pengeinstitutterne i Totalkredit har vi i første halvdel af 2020 øget udlånet til danske boligejere i samtlige 98 kommuner. Det er Nykredit-koncernens erklærede samfundsopgave at give sikre, billige lån i hele Danmark til enhver tid.

Halvårsregnskab 2. kvartal 2020