Halvårsregnskab 2021

Vores forretning fortsætter de positive takter med vækst og kundetilgang i både Nykredit Bank og Totalkredit. Dansk erhvervsliv og det danske boligmarked har indtil videre klaret sig bedre gennem krisen end forventet, og vi har endnu ikke brugt af de 2,1 mia. kr., vi sidste år satte af til at dække fremtidige tab som følge af coronakrisen.

Mand og kvinde ved computer

Kunderne vælger os til

Vi har fortsat kundetilgang og udlånsvækst i både Totalkredit og Nykredit Bank. I Totalkredit er det naturligvis tilgang af boligejere, der driver væksten, mens det i banken er tilgang af virksomheder. Vi oplever, at mange erhvervskunder – også store virksomheder – sætter pris på at være kunde i en foreningsejet bank, der kan agere langsigtet.

Ældre par i stue

Laveste bidragsbetaling i mere end syv år

Kundernes gennemsnitlige bidragsbetaling i Totalkredit er lige nu lavere, end den har været på noget tidspunkt i mere end syv år. Udviklingen skyldes, at vi giver KundeKroner, og at vores kunder i højere grad afdrager på deres lån og vælger lån med fast rente, hvor bidragsbetalingen er lavere.

Kort over Danmark

Vi øger udlånet i alle dele af landet

Hvor der er liv, er der lån. Sammen med pengeinstitutterne i Totalkredit har vi i nu fem kvartaler i træk øget udlånet til danske boligejere i samtlige 98 kommuner. Det er Nykredit-koncernens erklærede samfundsopgave at give sikre, billige lån i hele Danmark til enhver tid.

Halvårsregnskab 2021

Regnskabsaflæggelse

Finansielle rapporter

2021

Finansielle rapporter

2020

Historiske finansielle rapporter

2000 - 2020