Regnskab for 1.-3. kvartal 2018

Årets første tre kvartaler viser en stærk vækst i forretningen. Få de vigtigste overskrifter fra regnskabet her.

Michael Rasmussen

"Den stærke vækst i forretningen fortsætter. Både Nykredit Bank og Totalkredit øger udlånet og byder hver dag nye kunder velkommen. Formuen under forvaltning vokser markant. Resultatet for årets første tre kvartaler er ganske vist ikke på højde med sidste års rekordniveau, men i forhold til forventningerne og på baggrund af den fortsatte vækst i forretningen er dagens regnskab meget tilfredsstillende."

Michael Rasmussen                                                                              Koncernchef

Far med barn på skuldrene

Mere end 1 mia. kr. i rabatter

I 2018 får vores bolig- og erhvervskunder rabatter på deres bidragsbetalinger for ca 1,1 mia. kr. og mærker dermed helt konkret, hvad det vil sige at være kunde i en foreningsejet koncern. Rabatterne kommer i form af Kundekroner og Erhvervskroner og svarer til en årlig rabat på 0,15 % af kundernes restgæld.

Par foran bolig kigger på hinanden

Laveste bidragsbetaling i fire år

Boligejerne i Totalkredits gennemsnitlige bidragsbetaling er nu den laveste siden starten af 2015. Dengang betalte vores kunder i gennemsnit 691,5 kr. i bidrag før skat om måneden for at låne 1 mio. kr. I dag betaler de 647,28 kr. Udviklingen skyldes KundeKroner, og at vores kunder i højere grad afdrager på deres lån og vælger lån med fast rente, hvor bidragsbetalingen er lavere.

Vi øger udlånet i hele landet

Hvor der er liv, er der lån. Sammen med vores partnere i Totalkredit har vi i 2018 indtil videre øget udlånet til danske boligejere i 95 ud af 98 kommuner. Det er Nykredit-koncernens samfundsopgave at give sikre, billige lån i hele Danmark til enhver tid.

Regnskab for 1.-3. kvartal 2018

Regnskabsaflæggelse

Financial reports

2019

Financial reports

2018

Historical Financial reports

2000 - 2022