Målrettet klimaindsats giver resultater

I år ser vi resultaterne af en stærk indsats på klimaområdet: En klar klimaprioritering og målbare resultater placerer Nykredit som den bedste i klassen blandt andre finansielle virksomheder. Og det gør ikke kun klimaet til vinder. De gode resultater tiltrække også positiv opmærksomhed fra investeringskunder.

Det betaler sig at arbejde for klimaet. Ikke bare på grund af de indlysende fordele for miljøet, når CO2-udledningen fx bliver reduceret, men også for vores mulighed for at tiltrække investorer. Og klimaarbejdet er ikke bare en omgang varm luft. I Nykredit er vores klimaindsats konkret, og den er blevet officielt evalueret og tildelt en international klimakarakter – den såkaldte CDP-score.

Scoren fortæller, i hvilket omfang virksomheden arbejder med og skaber resultater inden for klimaområdet, fx om virksomheden fokuserer på vedvarende energi, arbejder på at reducere sin og sine kunders CO2-udledning samt en lang række andre indsatser.

Kravene stiger år for år. Det er derfor ikke nok at gøre, som man plejer for at bibeholde sin score.

Martin von Horsten, chef for Procurement og Facility Management i Nykredit

”Virksomheder over hele verden har igennem de seneste 15 år fået en CDP-score, og kravene stiger år for år. Det er derfor ikke nok at gøre, som man plejer for at bibeholde sin score. Der skal konstant en ekstra indsats til for at leve op til de stadigt skærpede krav” fortæller Martin von Horsten, chef for Procurement og Facility Management i Nykredit, som har ansvar for den årlige rapportering.

Derfor er det også ekstra glædeligt, at Nykredit har fastholdt scoren B og dermed har den bedste score blandt finansielle virksomheder i Danmark og derudover er med i toppen over de danske virksomheder, som vælger at afrapportere til CDP.

Effekten kommer, når man rent faktisk gør noget

I Nykredit arbejder vi især med at reducere vores egen udledning af CO2, fx ved at konvertere til LED-belysning, etablere solcelleanlæg og købe grøn elektricitet. Men vi opfordrer også medarbejdere til at køre el-biler i DriveNow i stedet for at ringe efter en taxa. Og netop medarbejderne spiller en aktiv rolle i klimaarbejdet, for mange har netop skriftet taxakørsel ud med de miljøvenlige DriveNow-biler, og på kontorerne bliver banaskrællerne nu smidt i bio-spande og affaldet sorteret, ligesom grumset i kaffemaskinerne genanvendes, når der skal dyrkes østershatte til kantinen.

Læs mere omkring koncernens arbejde med klima og miljø her: https://www.nykredit.com/samfundsansvar/klima-og-miljo/

Men CDP-scoren kigger også på governance-strukturer, og om virksomheden har udarbejdet strategier og politikker på området. Det har derfor haft en afgørende betydning, at vi i Nykredit i 2018 satte nye konkrete målsætninger for klima- og miljøområdet, etablerede Komiteen for Samfundsansvar og godkendte nye politikker for koncernens arbejde med samfundsansvar og klima-, energi- og miljøområdet.

En god score er også vigtig for investeringskunderne

Nykredit har tre gange udfyldt spørgeskemaet fra CDP og blevet vurderet for sin klimaindsats. Første gang i 2016 med karakteren C, der sidenhen er skiftet ud med den bedre karakter B, som er blevet fastholdt lige siden.

CDP-scoren sendes automatisk til de bæredygtige ratingbureauer som eksempelvis MSCI og Sustainalytics, som flere og flere investeringskunder benytter til at vurdere deres investeringsobjekter. Dermed er ratingen et godt udgangspunkt for rating bureauernes egne analyser af Nykredit, hvor andre elementer som finansiering af grønne aktiviteter som eksempelvis vindmøller, sikre adgang til finansielle ydelser generelt og god selskabsledelse indgår.

Vi oplever i stigende grad, at investeringskunder har fokus på bæredygtighed.

Marie Louise Lund, Investor Relations Manager

”Vi oplever i stigende grad, at investeringskunder har fokus på bæredygtighed, og derfor er det meget glædeligt, at vi igen i år har opnået en høj CDP-score, da det smitter af på vurderingen af Nykredits indsats for en bæredygtig fremtid,” siger Marie Louise Lund, Investor Relations Manager.

I Asset Management glæder de sig også over resultatet. At Nykredit selv opnår en høj score matcher Nykredits egne forventninger til de virksomheder, som vi investerer i.

”Vi benytter jo netop bæredygtighedsanalyser, de såkaldte ESG-ratings, til at udvælge og vurdere selskaberne i vores fonde. Dette er for at håndtere de risici og muligheder, der ligger i den grønne omstilling til gavn for afkast og bæredygtig udvikling. Men Nykredit ønsker også, at investeringerne flugter med FN’s klimaaftale, der blev indgået i 2015 i Paris – at vi så selv ligger højest blandt de finansielle virksomheder i Danmark, er jo blot fantastisk”, udtaler Søren Larsen, Chef for ansvarlige investeringer i Nykredit.