Et grønnere Nykredit

I Nykredit arbejder vi for et grønnere Danmark. Derfor arbejder vi på at reducere vores eget ressourceforbrug og CO2-udledning. Siden 2012 har vi i sænket vores eget CO2-udslip med 80 procent. Og vi arbejder løbende videre med at sænke udslippet.

Et grønnere Nykredit: "Vi stoppede snakken og trak i arbejdstøjet"

Solceller, strøm fra vindmøller og en reduktion af vores CO2-udledning på 80 %. Det er ikke konkrete eksempler, Kristian Højland mangler, når han skal forklare, hvorfor han går stolt på arbejde i den grønne sags tjeneste i Nykredit.

Bliv klogere på et grønnere Nykredit

Nye mål for klima, energi og miljø

 • Samlet MWh-forbrug skal reduceres med 25% inden udgangen af 2025.
 • CO2-udledning pr. medarbejder skal reduceres med 5% årligt i perioden frem til 2025.
 • Maksimalt 20% af Nykredits affald går til almindelig brændbart i 2023 - resten genanvendes.
 • Mængden af affald pr. medarbejder skal reduceres til 100 kg i 2023.

Læs også om vores klimamålsætninger for 2030.

Nykredits arbejde med klima og miljø bidrager især til følgende verdensmål:

 • 7.2 Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.
 • 11.6 Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres.
 • 13.3 Forbedre undervisningen, viden og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.
LÆS HELE DEN NYE KLIMAPOLITIK HER

Sammen gør vi en forskel

Som Danmarks største kreditgiver har Nykredit et stort potentiale i at understøtte samfundets grønne omstilling og hjælpe boligejere, virksomheder og investorer til at reducere deres CO2-udledning. Det gør vi blandt andet ved at udvikle bæredygtige værditilbud og investeringsprodukter samt ved at finansiere vedvarende energi.

Miljøvenlige medarbejdere

Vi arbejder målrettet på at omstille og nedbringe vores transport, så den er så miljøvenlig som muligt. I dag står transport for ca. 25 procent af vores totale CO2-udledning. Ved at ændre vores daglige adfærd, kan vi gøre en stor forskel for både klimaet og det lokale miljø, vi bevæger os i.

Siden 2012 har vi opnået en nedgang i udledningen af CO2 fra transport ved at: 

 • investere i elbiler til bl.a. driften
 • skærpe energikravene til vores dele- og firmabiler
 • opfordre medarbejdere til at skifte fysiske møder ud med videomøder
 • ændre medarbejdernes rejseadfærd, så de altid vælger det transportmiddel, der er mest omkostningseffektivt og påvirker klimaet og miljøet mindst.

Genbrug giver god energi

Udtjent inventar eller indbo, vi ikke længere har gavn af, får så vidt muligt nyt liv et andet sted. Det gælder fx, når vi flytter, eller når vi har brug for nyt inventar.

Vi prioriterer, at vores donationer lander hos organisationer, der tager et særligt socialt ansvar. Det betyder, at vores brugte inventar har fået nyt liv til bl.a. uddannelse af unge med særlige behov, i integrationsprojekter og som hjælp til psykisk sårbare mennesker.

Donationerne er et naturligt element i Nykredits ambition om at understøtte en cirkulær tankegang og bidrage til udviklingen i hele Danmark. Det er en indsats med dobbelt virkning. Den gavner både miljø og mennesker.

LÆS MERE OM VORES SENESTE DONATIONER her