Ansvarligt klima og miljø

Nykredits ambition på klima- og miljøområdet er at gøre Danmark grønnere. Det gør vi ved at understøtte samfundets grønne omstilling gennem grønne løsninger til boligejere.

Samtidig har vi sat os for at reducere vores egen CO2-udledning med 65% inden udgangen af 2020. Dette ambitiøse mål når vi kun ved hele tiden at forholde os til de nye klima- og energiudfordringer, som hele verden står overfor.

Læs mere i vores klima- og miljøstrategi frem mod 2020

Sammen gør vi en forskel

Som Danmarks største kreditgiver har Nykredit et stort potentiale i at understøtte samfundets grønne omstilling og hjælpe boligejere, virksomheder og investorer til at reducere deres CO2-udledning. Det gør vi blandt andet ved at udvikle bæredygtige værditilbud og investeringsprodukter samt ved at finansiere vedvarende energi.

Vi prioriterer det grønne valg

Energiforbrug er den største direkte CO2-påvirkning, vi har på klimaet. Derfor er nedbringelse af CO2-udledningen fra netop forbrug af energi en hovedkomponent i vores klima- og miljøstrategi frem mod 2020. Vi arbejder konstant på at reducere energiforbruget og på at omstille det til vedvarende energikilder. Siden 2012 har vi opnået en nedgang i CO2–udledningen ved at:

  • effektivisere energiforbruget via nye teknikker, så vi bedre kan styre vores ventilations- og klimaanlæg
  • reducere vores samlede areal ved bl.a. at indrette os smartere
  • køre en række kampagner hvert år, der gør medarbejderne bevidste om grønne vaner
  • holde styr på vores energiforbrug via vores driftscenter, som sørger for hurtig udbedring af fejl i tilfælde af et registreret merforbrug
  • etablere solcelleanlæg på vores bygninger
  • overgå til 100% fossilfri opvarmning af vores bygninger.

Miljøvenlige medarbejdere

Vi arbejder målrettet på at omstille og nedbringe vores transport, så den er så miljøvenlig som muligt. I dag står transport for ca. 25 procent af vores totale CO2-udledning. Ved at ændre vores daglige adfærd, kan vi gøre en stor forskel for både klimaet og det lokale miljø, vi bevæger os i.

Siden 2012 har vi opnået en nedgang i udledningen af CO2 fra transport ved at: 

  • investere i elbiler til bl.a. driften
  • skærpe energikravene til vores dele- og firmabiler
  • opfordre medarbejdere til at skifte fysiske møder ud med videomøder
  • ændre medarbejdernes rejseadfærd, så de altid vælger det transportmiddel, der er mest omkostningseffektivt og påvirker klimaet og miljøet mindst.

Genbrug giver god energi

Udtjent inventar eller indbo, vi ikke længere har gavn af, får så vidt muligt nyt liv et andet sted. Det gælder fx, når vi flytter, eller når vi har brug for nyt inventar.

Vi prioriterer, at vores donationer lander hos organisationer, der tager et særligt socialt ansvar. Det betyder, at vores brugte inventar har fået nyt liv til bl.a. uddannelse af unge med særlige behov, i integrationsprojekter og som hjælp til psykisk sårbare mennesker.

Donationerne er et naturligt element i Nykredits ambition om at understøtte en cirkulær tankegang og bidrage til udviklingen i hele Danmark. Det er en indsats med dobbelt virkning. Den gavner både miljø og mennesker.

LÆS MERE OM VORES SENESTE DONATIONER her

Tal og facts

Her finder du en række konkrete tal og informationer, som giver dig et overblik over Nykredits klima- og miljøindsats.

CDP Score

I 2017 besvarede Nykredit for anden gang CDP. Her opnåede vi en score på B, hvilket var et spring to trin op ad skalaen i forhold til vores besvarelse i 2016. Denne score har løftet os op på niveau med de øvrige aktører i branchen, og vi vil i 2018 arbejde med at fastholde denne score.

Du kan se Nykredits seneste besvarelse her