Recruitment process

What happens when you have sent us your application and CV?

Første samtale

Først læser vi alle ansøgninger igennem, og herefter inviterer vi typisk 3-5 kandidater til en uddybende første samtale. Her vil du møde den rekrutterende leder, så I kan lære hinanden at kende, og så du som kandidat kan få et indblik i, hvad jobbet mere konkret går ud på. På den måde kan både du og Nykredit vurdere, hvorvidt krav og indhold i jobbet stemmer overens med dine kvalifikationer, kompetencer og forventninger.

I løbet af første samtale vil vi fortælle dig mere om:

  • jobindhold, ansvarsområder og muligheder
  • Nykredit som arbejdsplads
  • arbejdsmiljøet og vores kultur.

Du får mulighed for at:

  • præsentere dig selv og uddybe din ansøgning og dit CV
  • uddybe din motivation for at søge den ledige stilling
  • få svar på dine spørgsmål om både jobbet og Nykredit.

Test og uddybende samtale

På baggrund af den indledende samtale inviterer vi typisk 2-3 kandidater til et videre testforløb, som tilrettelægges individuelt i forhold til den aktuelle stilling. Formålet med dette forløb er at skabe os et overblik over din profil og personlige præferencer, når du arbejder.

I forlængelse af testforløbet følger enten en mundtlig tilbagemelding eller en uddybende samtale, som vil tage udgangspunkt i testen. Til samtalen vil vi også drøfte løn- og ansættelsesvilkår med dig, og du vil få mulighed for at stille yderligere spørgsmål til stillingen.

Referencer

Forud for en ansættelse skal du være opmærksom på, at vi med din accept som oftest indhenter referencer fra tidligere arbejdsgivere.

Ansættelse

Tilbyder vi dig jobbet, vil du få mundtlig besked. Hvis du vil være vores nye kollega, sender vi en ansættelseskontrakt til dig til elektronisk underskrift.

Afslag

Hvis du ikke bliver inviteret til samtale, vil du få tilsendt et skriftligt afslag.

Har du været til samtale eller deltaget i test, vil du få en mundtlig tilbagemelding.

Vi håber, at du trods afslaget har haft en positiv oplevelse af vores rekrutteringsproces og Nykredit som virksomhed og arbejdsplads. Har du lyst til at søge i Nykredit igen, når vi har en ledig stilling, der passer til din profil, dine interesser og kompetencer, er du velkommen til at holde dig orienteret omkring vores ledige stillinger.

Ledige stillinger

Dine personoplysninger

I rekrutteringsprocessen opbevarer vi dine personoplysninger. Det sker i ansøgningsprocessen samt i forbindelse med test og referenceindhentning.

Dine dokumenter vil blive delt fortroligt med den rekrutterende leder, en seniorrekrutteringspartner og evt. en HR Business Partner.

Når stillingen er besat, makulerer vi printet materiale, der har været brugt i forbindelse med rekrutteringen, og dine digitale dokumenter bliver slettet, når din profil har været inaktiv i seks måneder.

Personoplysninger i ansættelsesprocessen

Dine rettigheder

Du kan læse om dine rettigheder som ansøger, og hvordan du kan komme i kontakt med os, såfremt du ønsker information om vores behandling af dine oplysninger, gerne vil tilbagekalde dit samtykke eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Dine rettigheder som ansøger