Ansættelsesproces

Hvad sker der, efter du har sendt os din ansøgning og dit CV?

1

Første samtale

Først læser vi alle ansøgninger igennem, og herefter inviterer vi typisk 3-5 kandidater til en uddybende første samtale. Her vil du møde den rekrutterende leder, så I kan lære hinanden at kende, og så du som kandidat kan få et indblik i, hvad jobbet mere konkret går ud på. På den måde kan både du og Nykredit vurdere, hvorvidt krav og indhold i jobbet stemmer overens med dine kvalifikationer, kompetencer og forventninger.

I løbet af første samtale vil vi fortælle dig mere om:

  • jobindhold, ansvarsområder og muligheder
  • Nykredit som arbejdsplads og kultur.

 

Du får mulighed for at: 

  • præsentere dig selv og uddybe din ansøgning og dit CV
  • uddybe din motivation for at søge den ledige stilling
  • få svar på dine spørgsmål om både jobbet og Nykredit.
2

Test og uddybende samtale

På baggrund af den indledende samtale inviterer vi typisk 2-3 kandidater til et videre testforløb, som tilrettelægges individuelt i forhold til den aktuelle stilling. Formålet med dette forløb er at skabe os et overblik over din profil og personlige præferencer, når du arbejder. 

I forlængelse af testforløbet følger enten en mundtlig tilbagemelding eller en uddybende samtale, som vil tage udgangspunkt i testen. Til samtalen vil vi også drøfte løn- og ansættelsesvilkår med dig, og du vil få mulighed for at stille yderligere spørgsmål til stillingen.

3

Referencer

Forud for en ansættelse skal du være opmærksom på, at vi med din accept som oftest indhenter referencer fra tidligere arbejdsgivere.

4

Ansættelse

Tilbyder vi dig jobbet, vil du få mundtlig besked. Efter din tilbagemelding modtager du kort efter din ansættelseskontrakt.

5

Afslag

Hvis du ikke bliver inviteret til samtale, vil du få tilsendt et skriftligt afslag.

Har du været til samtale eller deltaget i test, vil du få en mundtlig tilbagemelding.

6

Sådan behandler vi dine personoplysninger i ansættelsesprocessen

Ansøgning

Når du søger en stilling i Nykredit-koncernen, sker det elektronisk via Nykredits HR-system, hvor du uploader ansøgning, CV og øvrige dokumenter (eksamensbeviser, anbefalinger mv.). I processen vil dine dokumenter blive delt fortroligt med den rekrutterende leder og evt. en rekrutteringspartner.

Når stillingen er besat, makulerer vi printet materiale, der har været brugt i forbindelse med rekrutteringen, og dine digitale dokumenter bliver slettet, når din profil har været inaktiv i seks måneder.

Test og referencer
Hvis du på baggrund af din ansøgning bliver inviteret til en personlig samtale i Nykredit, skal du være opmærksom på, at Nykredit i sidste fase af ansættelsen bruger digitale personlighedstests og/eller færdighedstests for at afdække faglige og personlige kvalifikationer.


Tests opbevares hos Nykredits eksterne testudbyder, som sletter dem efter seks måneder.


I forbindelse med den afsluttende del af rekrutteringen kan leder eller rekrutteringspartner indhente referencer. Referencer indhentes kun hos de personer, som du selv giver samtykke til at vi kan kontakte. Samtykkeerklæring opbevares elektronisk i 6 mdr., hvorefter den slettes.

7

Dine rettigheder som ansøger i Nykredit

Du kan læse om dine rettigheder som ansøger, og hvordan du kan komme i kontakt med os, såfremt du ønsker information om vores behandling af dine oplysninger, gerne vil tilbagekalde dit samtykke eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder her.

"Vi investerer i dialog og i tid med kandidaten. Så kort kan det siges, hvis jeg skal beskrive, hvad der kendetegner Nykredits rekrutteringsproces. En proces, vi stræber efter, bliver oplevet som både professionel, smidig og nærværende – hele vejen igennem. For i sidste ende handler det om at sikre en god oplevelse for de kandidater, vi er i berøring med, og selvfølgelig sikre det bedst mulige match for både kandidat og for Nykredit."

Marianne Solberg-Johansen, underdirektør, rekrutteringspartner og HR Business Partner