Karriereveje

Sammen skaber vi udvikling – for dig, der vil og kan

I Nykredit prioriterer vi udvikling og muligheder for alle medarbejder, der vil og kan. Vi spotter talenter, giver dig ansvar og understøtter din udvikling, uanset om du er ny medarbejder, specialist eller leder. Hos os vil du opleve, at gensidig tillid og respekt er bærende elementer i vores kultur og måden, vi møder vores kunder på. Sammen arbejder vi for at skabe overblik og tryghed for vores kunder – og muligheder for dig.

Bank og kunder
I Nykredit står kunden over alt. Nykredit er nemlig skabt af kunderne for kunderne. Derfor skal du som rådgiver også kunne give vores kunder den bedste og mest kompetente rådgivning, hvad end du rådgiver privatkunder i fremtidens digitale bank, Nykredit Direkte®, eller du håndterer komplekse porteføljer for vores kunder i Asset Management.

Rådgiv privat- og erhvervskunder eller foretag investeringer for vores
største institutionelle kunder - Nykredit Direkte®

I Nykredit Direkte® bliver du en del af en moderne, utraditionel og uformel bank, hvor du sammen med dine kolleger sikrer, at Nykredits kunder har adgang til rådgivning, når det passer dem - alle ugens syv dage.

Med afsæt i kundens behov og indsigt i Nykredits produkter og services, yder du sammen med dine kolleger i Nykredit Direkte® en helhedsorienteret rådgivning til vores kunder. Du og dine kolleger formår at kombinere kundekontakt på telefon, mail og WebDesk med en personlig og individuel rådgivning, så digitale løsninger og gode kunderelationer går hånd i hånd i dit arbejde.

Vi går alle sammen på arbejde for vores kunder, og vi måler dig på den forskel, du gør for deres økonomi, deres drømme og deres liv.

Fakta

 • Vi er ca. 600 medarbejdere i Nykredit Direkte®
 • Kontorer i Viby (Aarhus) og København
 • Kåret i 2013 som vinder af European Financial Management & Marketing Associations årlige Innovations Awards i kategorien; "Multikanal og kundeoplevelse"

Retail Banking
Som privat- eller erhvervsrådgiver på et af Nykredits 43 centre i Danmark bliver du en central del af vores primære funktion, der består i at yde den bedste rådgivning for vores mere end 1 mio. kunder.
Hos os skal dit karrierefokus være større end dig selv og altid i bevægelse. Vi går alle sammen på arbejde for vores kunder, og vi måler dig på den forskel, du gør for deres økonomi, deres drømme og deres liv. Hvad end kunden efterspørger rådgivning i forhold til bolig, bil eller op-sparing, har du den afgørende indsigt i og forståelse for kundens individuelle situation.
Du bliver både som privat- og erhvervsrådgiver en del af et team, hvor dine kompetencer for-stærkes af dine kollegers, og hvor den mest optimale kundeløsning ofte bliver sammensat gennem sparring mellem dig og Nykredits team af specialister.
Fakta

 • Vi er ca. 2.000 medarbejdere fordelt på 43 centre i Danmark
 • Nykredit betjener ca. 75.000 erhvervskunder og 1 mio. privatkunder
 • Nykredits rådgivere gennemgår et særligt certificeringsprogram, Nykredit Certificering. Forløbet sikrer, at din viden konstant er 'up-to-date' til glæde for dig og Nykredits kunde

Private Banking
Med udgangspunkt i strategi, risiko og formueforvaltning er du som rådgiver i Private Banking med til at yde helhedsorienteret rådgivning til vores formuende kunder i Danmark. Dine ar-bejdsopgaver er komplekse og sjældent ens, og de stiller krav til, at du mestrer at finde den bedste løsning for den enkelte kunde.
Du vil som medarbejder i Private Banking være omgivet af ambitiøse kolleger, der ikke alene er blandt Danmarks dygtigste rådgivere, men som samtidig også formår at opbygge en tæt og langvarig relation til deres kunder - du bliver herved både rådgiver og sparringspartner for en række af Nykredits formuende kunder.
Fakta

 • Rådgiver kunder med en investerbar formue på over 7 mio.

Corporate and Institutional Banking
Som rådgiver i Corporate and Institutional Banking (CIB) kommer du til at betjene nogle af Nykredits største erhvervskunder. Kompleksiteten er ofte stor, og du vil i dit daglige arbejde derfor opleve et tæt samarbejde og sparringsforløb med dine kolleger, hvor vi går i dybden med de enkelte kunder.
Ligesom dine kolleger i CIB har du altid fingeren på pulsen, og du formår at tilpasse din råd-givning i takt med udviklingen på det finansielle marked. På den måde spiller du som medar-bejder i CIB en afgørende rolle for at yde den bedste rådgivning til Nykredits største kunder.
"Mit job er vigtigt, da det er med til at sikre, at Nykredit er en attraktiv samarbejdspartner for Danmarks største erhvervsvirksomheder." - Line Lundbye, Account Manager, CIB
Fakta:

 • Vi er ca. 140 medarbejdere har arbejdsplads i Krystallen i København
 • Krystallen, vandt i 2011 den europæiske designpris; 'The European Steel Design Award 2011'
 • Betjener både danske og internationale kunder

Nykredit Markets
I Nykredit Markets kan du forvente et arbejdsliv, hvor dagene sjældent er ens, og hvor det finansielle marked sætter dagsordenen for dig og dine kolleger. Nykredit Markets er koncernens leverandør af en bred vifte af produkter og finansielle ydelser til institutionelle kunder, erhvervskunder og formuende kunder. Det bringer dig i daglig kontakt med de største investorer i ind-og udland.
Hos os er kunderne i fokus – hele tiden. Handel med og rådgivning om obligationer, aktier og valuta kræver et hold af dygtige og omstillingsparate dealere, rådgivere og analytikere, som i fællesskab sikrer, at vores kunder får den bedste investerings¬rådgivning og de bedste handler i hus.
Du skal forvente og trives med forandringer. I en verden, hvor de finansielle markeder og kundernes behov hastigt forandrer sig, er Nykredit Markets også i bevægelse. Derfor bliver du hos os en del af et dynamisk miljø, hvor der er en tæt kobling mellem udviklingen på de finansielle markeder og udviklingen af dig.
Din og dine kollegers udvikling er helt afgørende for, at Nykredit Markets fortsat kan placere sig blandt de bedste herhjemme.
"Jeg har en meget spændende og dynamisk hverdag – ikke to dage er ens. Den globale nyhedsstrøm er massiv, og det er min opgave at sikre, vores kunder hele tiden står bedst muligt rustet til at træffe de rigtige investerings¬beslutninger", udtaler Nicklas Pedersen, kunderådgiver i Nykredit Markets.
Fakta

 • Vi er ca. 130 medarbejdere
 • Nykredit Markets blev etableret i 1994


Asset management
I Nykredit Asset Management forvalter du og dine kolleger investeringer fra både institutionelle og private investorer. Du bliver en del af et team med et højt fagligt niveau og med en forstå-else af, at den gode løsning for kunden både kan være en kompleks porteføljesammensætning eller blot en specialiseret forvaltning inden for én af Nykredits kernekompetencer.
Hvad end du foretager investeringer gennem aktier, danske obligationer eller noget helt tredje, vil mange af dine investeringer være bæredygtige. Det betyder, at du sammen med dine kol-leger får masser af ansvar og sikrer hensyn til miljøet samt inddrager forståelse for social an-svarlig og god selskabsledelse i hele investeringsprocessen.
Fakta

 • Vi er 160 medarbejdere placeret i København
 • Dansk Aktie Analyse og Jyllands Posten kårede i 2013 Nykredit Invest som årets investeringsforening
 • Nykredit Asset Managements rådgivning er baseret på kunder, der investerer minimum 25. mio. kr.
 • Vi investerer 101 mia. kr. for vores kunder

 

I Nykredit IT er du med til at skabe fremtidens bankplatforme og udvikle nye innovative IT-løsninger for vores mere end 1 millioner kunder og vores godt og vel 4.000 medarbejdere. Hvad end du er udvikler, arkitekt, analytiker eller noget helt fjerde, har du i Nykredits IT-afdeling mulighed for både at udfolde og udvikle dine kompetencer.
Nykredit IT er organiseret i fem forretningsområder, der til sammen understøtter og udvikler Nykredit. Læs mere om forretningsområderne her
DIA kommentar: Nedenstående 5 afsnit (markeret i grøn) skal lægges ind på en separat un-derside til IT

Kunde, Rådgivning og Bolig
I Kunde, Rådgivning og Bolig arbejder vi på at bygge Nykredits BoligBank. Vi har ansvaret for at udvikle og vedligeholde løsninger til vores kunders digitale selvbetjening og til vores rådgivere på centrene og i Nykredit Direkte. Vi har blandt andet været med til at udvikle FastConnect, som gør det muligt at blive kunde i Nykredit på 10 minutter via tablet eller mobil.
Hos os har du altså mulighed for at arbejde på tværs af mange teknologiske platforme og bi-drage aktivt til udvikling af systemporteføljen inden for bank, netbank, CRM, samt kunde- og produktrådgivning.

Capital Markets
I Capital Markets sikrer vi udvikling, forvaltning og support af de IT-løsninger, som understøtter forretningsenheder inden for Nykredit Markets, Asset Management og Finansafdelingen. Vi arbejder med en bred vifte af systemløsninger, blandt andet standardsystemerne SimCorp Di-mension, Summit og Ideas, som suppleres med en række egenudviklede løsninger og integra-tioner.
Hos os bliver du klogere på forretningen, systemer og processer, og du får en unik mulighed for at identificere samt implementere IT-løsninger og procesforbedringer til de forskellige for-retningsenheder.

Koncernstyring
I Koncernstyring har vi ansvaret for at udvikle og optimere eksisterende Business Intelligence løsninger for Nykredits styringsplatform herunder Customer Insight, rapporteringsapplikationer og Enterprise Datawarehouse. Derudover leverer vi løsninger til understøttelse af koncernens kreditområde samt HR-funktionen.
I Koncernstyring får du mulighed for at arbejde agilt og projektorienteret i forsøget på at sikre de bedste løsninger for vores kunder og samarbejdende pengeinstitutter.

Bolig og Realkredit
I Bolig og Realkredit bliver du en del af arbejdet med at nytænke, vedligeholde og udvikle IT-løsninger til vores samarbejdspartnere i Totalkredit og Nykredit-koncernens realkreditplatform. Vores IT-løsninger har indflydelse på 40% af det danske boligfinansieringsmarked og benyttes dagligt af 10.000 rådgivere. Bolig og Realkredit har desuden været med til at udvikle portalen Bolighed.dk, hvor mere end 650.000 boliginteresserede danskere allerede har klikket sig ind, surfet rundt og oprettet et BoligCV siden lanceringen i september.

Infrastruktur og drift
I Infrastruktur og drift har vi ansvaret for at levere effektiv infrastruktur, der kan understøtte resten af Nykredits IT-organisation. Vi har stor diversitet i vores opgaver, som spænder fra databaseteknologi og JAVA-teknologi til infrastruktur-sikkerhed og arkivfunktionalitet. Du får mulighed for at arbejde i en dynamisk enhed, hvor vi i øjeblikket arbejder på en ny JAVA-platform baseret på de nyeste trends inden for JAVA, såsom Angular JS, HTML5, CSS3, JEE7 og JDK8.

For at kunne yde den bedste rådgivning for vores mere end 1 million kunder er det afgørende, at Nykredit konstant udvikles og vedligeholdes af en række stabe, hvor medarbejderne er spe-cialister inden for lige netop deres område.
Du har som medarbejder blandt andet mulighed for at arbejde inden for områderne, økonomi, finans, rating, risiko, produktudvikling, HR, jura, marketing og kommunikation. For alle områder gør det sig gældende, at du får en leder, der sikrer, at din karriere altid er i bevægelse mod nye udfordringer, andre opgaver og større ansvar.
Lige meget hvilken karrierevej der matcher dine kompetencer og ønsker, bliver du en del af et team, der sætter overliggeren højt og konstant udvikler sig til gavn for både dem selv og Ny-kredit.
"Mit job er vigtigt, fordi jeg er med til at klæde Nykredits ledere og kundevendte medarbejdere ordentligt på, så de kan træffe de bedst mulige beslutninger." - Casper Bertelsen, Senioranalytiker, Koncernøkonomi
Fakta

 • 49% af Nykredits 4.586 medarbejdere er under 40 år
 • En Nykredit-medarbejder har i gennemsnit væres ansat i 8 år
 • 47% af Nykredits medarbejdere er kvinder - kvinderne udgør desuden 30% af alle Nykredits ledere

Kickstart din finanskarriere i Nykredits Bolig- og Erhvervsbank. Som finansbachelor- eller finansøkonompraktikant får du ansvar fra dag 1. Vores uddannelsesforløb giver dig mulighed for at omsætte teori til praksis og udvikle dig inden for de områder, du brænder for. Så hvis du søger udfordringer, kan tage ansvar og ønsker en hverdag i et dynamisk miljø, hvor barren er sat højt, er du måske en af vores nye finansprofiler.

Se Finansrådets side, der sætter fokus på at vælge en karrierevej inden for den finansielle sektor

Finansbachelor
Som finansbachelor med finansielle forretninger som branchevalg har du mulighed for at indgå i et intenst praktikophold på fem måneder, hvor du prøver kræfter med kompleks finansiel rådgivning. Når du har gennemført 2 år af dit studie, er det tid til en 5 måneder praktikperiode.

Praktikopholdet indledes med et introduktionskursus, hvor du får mulighed for at opbygge et netværk med de øvrige praktikanter, og du bliver præsenteret for Nykredits Bolig- og Er-hvervsbank samt de arbejdsopgaver, du skal være med til at løse de kommende fem måneder. Du får en praktikplan, som guider dig igennem forløbet, og du bliver tilknyttet en fast praktik-partner, som løbende coacher dig og støtter din professionelle udvikling.

Når du har afsluttet dit praktikophold i Nykredit, tager vi sammen stilling til, om vi ønsker en fælles fremtid i form af et studiejob, imens du færdiggør din finansbacheloruddannelse. Efter færdiggørelsen af din uddannelse er du klar til at starte din karriere som privatrådgiver eller assisterende erhvervsrådgiver på et af Nykredits centre eller i Nykredit Direkte®.

 

Finansøkonom

Finansøkonomuddannelsen er en 2-årig kort videregående uddannelse med 1½ års teoriforløb efterfulgt af tre måneder ulønnet praktik i en finansiel virksomhed. Formålet med praktikop-holdet er at sætte dig i stand til at anvende studiets metoder og værktøjer gennem en konkret og praktisk opgaveløsning. Når du har gennemført 1½ år af dit studie, er det tid til en 3 måne-ders praktikperiode.

Vi indleder praktikopholdet med et introduktionskursus, hvor du får mulighed for at opbygge et netværk med de øvrige praktikanter, og du bliver præsenteret for Nykredits rådgivningsunivers. Samtidig får du en praktikplan, som guider dig igennem forløbet. Du bliver tilknyttet en fast praktikpartner, som løbende coacher dig og støtter din professionelle udvikling. Vi anerkender og værdsætter en ekstra indsats, ambitioner, vilje og samarbejdsevner, der sikrer, at din karriere altid vil være i bevægelse mod nye udfordringer, andre opgaver og større ansvar.

Du lærer at omsætte teori til praksis og får faglig sparring til at skrive din hovedopgave. I praktikperioden har både du og Nykredit mulighed for at vurdere hinanden, og vi tager i slut-ningen af praktikforløbet stilling til, om vi ønsker en fælles fremtid i form af et traineefor-løb. Som finanstrainee bliver du ansat på et center eller i Nykredit Direkte®, og du vil varetage rollen som privatrådgiver. I løbet af de 12 måneder som finanstrainee vil du, foruden den daglige erfaring som privatrådgiver, løbende deltage i interne kurser, ophold i andre enheder samt gennemføre Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning.

Efter færdiggørelsen af dit traineeforløb er du rustet til at starte din karriere som privatrådgiver på et af vores centre eller i Nykredit Direkte®. Sådan kan din karriere se ud, hvis du tager en finansøkonomuddannelse:

 

Sådan søger du
Din baggrund er vigtig
Hvad end du ønsker at blive finansbachelor eller -økonom i Nykredit, er din baggrund, motiva-tion og personlige profil afgørende.
Først og fremmest er det et krav, at du har en HHX, HH eller STX med kendskab til samfunds-fag og erhvervsøkonomi.
Desuden er det et klart plus, hvis du har opnået personlig erfaring og udvikling gennem uden-landsophold, højskoleophold eller job med kundekontakt.
Det er afgørende, at du har viljestyrke, vindermentalitet og er en holdspiller. Du brænder for den tætte kundekontakt og har lyst til at gøre en forskel for vores kunder – deres økonomi, deres drømme og deres liv.

Rekrutteringsprocessen
Når vi søger finansbachelorer eller -økonomer, vil det fremgå af vores ledige stillinger. Du sø-ger via vores online rekrutteringssystem, der sender en bekræftelse, når din ansøgning er modtaget.

Vi rekruttere løbende, og du vil hurtigst muligt modtage besked om, hvorvidt du er gået videre i ansøgningsprocessen. Går du videre, bliver du inviteret til møde, hvor du hører mere om Ny-kredit som arbejdsplads samt om det uddannelsesforløb, du kommer i gennem hos os. Derud-over kommer du til en samtale med en rekrutteringskonsulent, hvor vi gerne vil høre om dig og om din motivation for at ville arbejde i Nykredit. Der vil desuden også være en mindre øvelse, som du vil høre mere om, når vi mødes.

Vi giver dig hurtigst muligt besked om, hvorvidt du er gået videre i processen. Går du videre, bliver du inviteret til en anden samtale på det center, du i givet fald vil blive ansat på. Samtalen foregår lokalt på centeret og afholdes af lederen. Efter denne samtale beslutter vi endeligt, hvem der bliver ansat.

I Nykredit kan du søge ind som Graduate. Klik dig videre her og find ud af om vores program kunne være noget for dig, hvornår du skal søge, og hvordan du gør. Tag et kig her og hør Jesper Højgaard Pedersen, seniorudvikler, fortælle om sit graduateforløb.

Bliv Nykredit Graduate
Som Graduate i Nykredit får du en unik karrierestart, hvor du med en fastansættelse gennemgår et accelereret udviklingsforløb på 12 måneder. Du kommer til at arbejde i et Nykredit, som er på en rejse, hvor vi rykker endnu tættere på vores kunder. Derfor forventer vi, at du er klar til at gå den ekstra mil - for kunden, for projektet og for Nykredit. Til gengæld kan du forvente, at din ekstra indsats, dine ambitioner, din vilje og dine samarbejdsevner anerkendes og belønnes med ekstra ansvar.

Et 12-måneders udviklingsforløb
Du er i de 12 måneder som Graduate i Nykredit fast tilknyttet én afdeling, men undervejs vil du gennem korte praktikophold i andre afdelinger opbygge en tværgående forretningsindsigt og solid forståelse for Nykredits kunder. Programmet er designet til at bringe din teoretiske viden i spil gennem rigtige opgaver, der kræver rigtige løsninger. Gennem et mix af 'on the job-træning', mentoring, base camps, casearbejde og netværk vil du opleve, at både din udvikling og din karriere altid er i bevægelse i Nykredit.

Med et team af graduates har du ikke alene mulighed for at sætte netop dit præg på Winning the Double, men samtidig vil det sociale sammenhold blandt dig og dine med-graduates give dig et stærkt netværk på tværs af hele Nykredit.

Din leder som din karriereudvikler
Vi ansætter dig, fordi vi tror, at du har en chance for at bygge en enestående karriere hos Nykredit, og fordi du har viljen og engagementet til det, der kræves. Vi anerkender din ekstra indsats, så hvis du selv går skridtet videre, vil din karriere altid være i bevægelse mod nye udfordringer og øget ansvar.

I den daglige 'on-the-job-træning' er din leder din personlige udvikler, og sammen sætter I retningen for netop den karriere, du drømmer om. Den personlige udviklingsplan er din røde tråd gennem hele programmet, hvor du vil blive udlært i økonomisk ansvarlighed, kundefokus og trænet i at være både rollemodel og kulturbærer.

Hvad kræves der af dig som vores nye Graduate?

Nykredit Graduate er et springbræt for nyuddannede og karriereorienterede talenter. Vi har rammerne, der gør Nykredit Graduate til det oplagte valg for dig, der har ambitioner og samtidig er villig til at yde den ekstra indsats til gavn for vores kunder.

Din uddannelsesmæssige baggrund kan variere afhængig af, hvilken graduate-stilling du søger, men dit drive efter udvikling og ansvar har du tilfælles med de resterende graduates. Med den rette vindermentalitet er Nykredits graduate-program den perfekte ramme for dig, der både vil tildeles ansvar fra dag ét og samtidig ønsker et set-up af ledere og kolleger, der accelerer din udvikling.

Nykredit Graduate 2018 søger talenter til flere områder af koncernen, men som vores kommende graduate skal du kunne nikke genkendende til følgende:

 • Er færdiguddannet senest til september 2018 eller har maksimalt ét års erfaring fra fuldtidsjob efter studierne
 • Har faglig erfaring fra studiejob, internship eller lignende
 • Tager ansvar for egen karriere og har ambitioner om at ville være bedst
 • Forstår betydningen af at skabe de bedste løsninger for vores kunder

Udvælgelsesproces
Ansøgningsfristen for stillingerne til Nykredit Graduate er den 25. februar 2018. Rekrutteringsforløb vil foregå enten den 8. marts eller den 15. marts 2018 på Nykredits Graduate Nights for udvalgte ansøgere. 

FAQ – find svar på dine spørgsmål til vores Graduate-forløb her:

Hvordan ansøger jeg?
De ledige graduate-stillinger findes under 'Søg job', hvor du også har mulighed for at læse mere om hver enkelt stilling. Du finder desuden alle vores graduate-stillinger samlet under nykredit.dk/graduate.

Kan jeg ansøge til mere end én graduate-stilling?
Ja, du er meget velkommen til at ansøge til mere end én graduate-stilling, men vi anbefaler, at du kun ansøger, hvis du er motiveret og har lysten til jobbet. Det er samtidig vigtigt, at din motivation brænder igennem i din ansøgning.

Kan jeg ansøge uden at have afsluttet min kandidat?
Det er et krav, at du som graduate har gennemført en kandidatuddannelse, når du begynder hos os i september 2018. Du er velkommen til at sende os din ansøgning, hvis du med sikkerhed har afsluttet din uddannelse, når graduate-perioden begynder.

Kan jeg ansøge til trods for, at jeg allerede er eller har været ansat i min første stilling efter min uddannelse?
For at komme i betragtning til en graduate-stilling hos Nykredit, må du maksimalt have ét års erhvervserfaring fra en fuldtidsstilling efter endt uddannelse.

Hvornår er der ansøgningsfrist?
Nykredit Graduate-stillingerne slåes op d. 5. februar 2018 med ansøgningsfrist d. 25. februar 2018.

Får jeg besked om, hvorvidt min ansøgning er modtaget?
Ja, når du har sendt din ansøgning elektronisk, vil du modtage en bekræftelse på, at ansøg-ningen er modtaget.

Hvem læser min ansøgning?
Din ansøgning vil blive læst af en HR-konsulent, som vurderer dine kvalifikationer i forhold til den pågældende stillings krav. Desuden vil også den leder, der er knyttet til den søgte graduate-stilling, deltage i rekrutteringsprocessen.

Får jeg besked i tilfælde af afslag?
Kommer du ikke i betragtning til en samtale, vil du få besked via mail. Går du videre i udvælgelsesforløbet og efterfølgende ikke bliver valgt som vores kommende graduate, vil du modtage et begrundet afslag mundtligt.

Hvad sker der efter graduate-forløbet?
Når du har gennemført det 1-årige graduate-forløb, fortsætter du din karriere i en fuldtidsstilling i samme afdeling, som du har været graduate i.

Som studentermedhjælper i Nykredit bliver du en del af et fællesskab med ca. 500 studerende på en af Danmarks største studenterarbejdspladser. Vi værdsætter dit individuelle initiativ og din loyalitet. Vi ved, at vi ikke kan forvente en stærk relation til dig, medmindre du har plads til at forandre og udvikle dig både fagligt og personligt. Derfor får du fra første dag i studiejobbet mulighed for at bringe din teoretiske viden i spil i rigtige opgaver, der kræver rigtige løsninger.

Du får erfaring fra en branche, hvor der stilles høje krav til vores måde at drive forretning på. Derfor forventer vi, at du er nysgerrig og har lyst til at finde de bedste løsninger til gavn for vores kunder og for Nykredit. Til gengæld får du mulighed for at skyde karrieren i gang allere-de inden, bøgerne er lagt på hylden. Der er studiejob at få, hvad enten du læser økonomi og finansiering, IT, marketing eller noget helt andet.

Fakta

 • Nykredit har ca. 500 studerende ansat på tværs af forretningsområder
 • Rigtig mange studerende får nyt studiejob internt i Nykredit og prøver kræfter med for-skellige opgaver
 • De ca. 10% bedste studerende får tilbudt fuldtidsjob, når eksamensbeviset er i hus