The Sustainable Development Goals as our guide

We use The Sustainable Development Goals as our guide.

For Nykredit udgør verdensmålene pejlemærker, som hjælper os til at forstå, hvor vi kan bidrage til at løse væsentlige udfordringer for samfundet.

I 2018 integrerede Nykredit verdensmålene i det strategiske arbejde med samfundsansvar og udvalgte de fem mest centrale verdensmål for Nykredits arbejde. Vi rapporterer hvert år på, hvordan vores arbejde bidrager til de enkelte mål og delmål. Se mere i vores Rapport om samfundsansvar her.

I øjeblikket har vi særligt fokus på Danmarks Statistiks arbejde for at lave danske målepunkter for verdensmålene. Det arbejde betyder, at Nykredit kan udvikle bedre indikatorer for vores arbejde i Danmark og afstemme indsatser på tværs af koncernen, så de flugter med, hvad der er centralt for opfyldelsen af verdensmålene i Danmark.

De fem verdensmål, som Nykredit i særlig grad kan bidrage til, er:

Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål 7 og 13 – Bæredygtig energi og klimaindsats

Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål 16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Investeringer i verdensmålene

Gennem investeringer kan vi i Nykredit på vegne af os selv og vores kunder påvirke udviklingen globalt og på mange områder. Derfor har vi fokus på alle verdensmålene, når vi investerer, og vi ønsker at bruge vores investeringer til at bidrage positivt til realiseringen af verdensmålene.

Det gør vi ved at integrere bæredygtighedsanalyser i vores investeringsprocesser. Det gælder uanset, om vi investerer i aktier, obligationer eller infrastrukturprojekter. Analyserne hjælper os med at investere, så vi øger den positive påvirkning, mens vi reducerer den negative.

Nykredit er i 2019 blevet inviteret med i UNDP’s arbejde med at udvikle processer for investeringer og verdensmålene, og vi ser frem til, at dette arbejde kan styrke vores arbejde med at investere i tråd med verdensmålene.

Læs mere om vores arbejde med ”Bæredygtige investeringer” her.