Responsible business practices

Vi skal sikre, at vores rådgivning, produkter og ydelser er ansvarlige og bæredygtige både i et samfundsmæssigt perspektiv og i forhold til den enkelte kunde. Vi skal sikre, at vi har en adfærd, vi kan forklare og forsvare. Vi skal forebygge og modvirke, at Nykredit-koncernen bliver misbrugt til finansiel kriminalitet. Vi skal gøre driften af koncernen grønnere ved at reducere vores energiforbrug, CO2-udslip og affaldsmængder. Og vi skal ikke mindst sørge for, at vores medarbejdere arbejder under ordentlige forhold i en kultur, der er præget af tillid, kundeorientering, holdånd og handlekraft.

Nedenfor kan du læse mere på forskellige temaer inden for vores arbejde med ansvarlig forretningspraksis.

Responsible business practices

Responsible business conduct

Read more about Nykredit's work regarding responsible business conduct.
Read more

Initiatives to combat financial crime

Read more about Nykredit's initiatives to combat financial crime.
Read more

Data security

Read more about how Nykredit work with data security.
Read more

A greener Nykredit

Read more about the work towards a greener Nykredit.
Read more (in Danish only)

Socially responsible procurement

Socially responsible procurement is thoughtful procurement. We address all aspects of responsibility in everything we do.
Read more

Staff

Read more about staff satisfaction, skills development and working environment in Nykredit.
Read more (in Danish only)

Diversity and inclusion

Read more about Nykredit's work regarding diversity and inclusion.
Read more (in Danish only)

Nykredit's Code of Conduct

Here you can read Nykredit's Code of Conduct
Read more