Responsible business practices

Vi skal sikre, at vores rådgivning, produkter og ydelser er ansvarlige og bæredygtige både i et samfundsmæssigt perspektiv og i forhold til den enkelte kunde. Vi skal sikre, at vi har en adfærd, vi kan forklare og forsvare. Vi skal forebygge og modvirke, at Nykredit-koncernen bliver misbrugt til finansiel kriminalitet. Vi skal gøre driften af koncernen grønnere ved at reducere vores energiforbrug, CO2-udslip og affaldsmængder. Og vi skal ikke mindst sørge for, at vores medarbejdere arbejder under ordentlige forhold i en kultur, der er præget af tillid, kundeorientering, holdånd og handlekraft.

Nedenfor kan du læse mere på forskellige temaer inden for vores arbejde med ansvarlig forretningspraksis.