Organisation

Koncernledelse

  • Koncernchef: Michael Rasmussen (CEO)
  • Koncerndirektion: Anders Jensen, David Hellemann, Tonny Thierry Andersen

Ejer- og selskabsstruktur

Nykredit Realkredit A/S er 100% ejet af Nykredit A/S, hvis formål alene er at eje Nykredit Realkredit A/S. Ejerkredsen omfatter aktionærerne: Forenet Kredit, der er den største aktionær, Industriens Realkreditfond, Østifterne f.m.b.a., PRAS A/S samt et konsortium bestående af PFA Pension, PensionDanmark, PKA, AP Pension og MP Pension. Nykredits forretningsmæssige aktiviteter er placeret i Nykredit Realkredit A/S, som driver realkreditvirksomhed og anden virksomhed via datterselskaberne Totalkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Nykredit Mægler A/S og Nykredit Ejendomme A/S.

Alle datterselskaber er 100% ejede.

Se diagram

Nykredits eksekutiv komité

Nykredit har etableret eksekutiv komitéen for at styrke og forankre det tværgående fokus på forretning og forretningsudvikling. Eksekutiv komitéen tager del i strategiudviklingen og medvirker aktivt til, at koncernens udviklingsindsatser og forretningsaktiviteter forankres og integreres bedst muligt på tværs af organisationen.

Læs mere om komitéen