Værdigrundlag

København ovenfra

Vores løfter

I Nykredit er vi stolte af vores historie. Og vi er bevidste om, at verden omkring os forandrer sig dramatisk i disse år. Globalisering af økonomien, internationalisering af reguleringen og digitaliseringen af samfundet giver helt nye udfordringer og muligheder.

Alt det stiller krav til os. Til vores forudseenhed og omstillingsevne. I en foranderlig tid kan vi ikke love, at alting bliver ved med at være som i går. Men vi kan love, at vi holder fast i vores værdier, når vi bevæger os fremad som foreningskontrolleret virksomhed og stræber efter at dele vores fremgang med kunderne. Derfor giver vi seks løfter.

Seks løfter

Vi giver vores kunder, partnere, samfundet, medarbejdere, ejere og investorer seks konkrete og langsigtede løfter. De er vores pejlemærker, som vi sigter efter hver dag – i alt, hvad vi gør. De fortæller, hvad kunderne og den øvrige omverden kan forvente sig af os.