Værdigrundlag

Vores løfter

Fin villavej med forhaver

I Nykredit er vi stolte af vores historie. Og vi er bevidste om, at verden omkring os forandrer sig dramatisk i disse år. Globalisering af økonomien, internationalisering af reguleringen og digitaliseringen af samfundet giver helt nye udfordringer og muligheder.

Alt det stiller krav til os. Til vores forudseenhed og omstillingsevne. I en foranderlig tid kan vi ikke love, at alting bliver ved med at være som i går. Men vi kan love, at vi holder fast i vores værdier, når vi bevæger os fremad som foreningskontrolleret virksomhed og stræber efter at dele vores fremgang med kunderne. Derfor giver vi seks løfter.

Seks løfter

Vi giver vores kunder, partnere, samfundet, medarbejdere, ejere og investorer seks konkrete og langsigtede løfter. De er vores pejlemærker, som vi sigter efter hver dag – i alt, hvad vi gør. De fortæller, hvad kunderne og den øvrige omverden kan forvente sig af os.

 • Kundeløfte

  Vi vil give vores kunder finansiel tryghed gennem god rådgivning og gode produkter, der passer til netop deres behov, og vi vil dele vores fremgang med vores kunder.

 • Partnerløfte

  Vi vil sammen med vores partnere gøre en forskel for kunderne gennem attraktive produkter og effektive løsninger. Vi vil tænke “fælles først” og aktivt bidrage til at udvikle og udbygge samarbejdet, så vi og vores partnere bliver stærkere sammen.

 • Samfundsløfte

  Vi vil være til stede i hele Danmark og bidrage til udvikling i by og på land. I gode og dårlige tider. Vi vil også gøre, hvad vi kan, for at skabe et grønnere Danmark for vores børn og de kommende generationer.

 • Medarbejderløfte

  Vi vil prioritere udvikling og muligheder for de medarbejdere, der vil og kan. Vi vil kendes for en tillidsfuld kultur præget af kundeorientering, holdånd og handlekraft.

 • Ejerløfte

  Vi vil arbejde for at sikre en veldrevet og velkapitaliseret virksomhed, der tænker og handler langsigtet. Vi vil skabe et markedskonformt udbytte til gavn for vores danske ejere.

 • Investorløfte

  Vi vil som en af Europas største obligationsudstedere levere en stabil og sikker investeringsmulighed for obligationsinvestorer i ind- og udland.