Politikker

Nykredit er en stor virksomhed og arbejdsplads, og det forpligter. Derfor har vi en række politikker for, hvordan vi agerer i forhold til fx vores samfundsansvar, investeringer, medarbejdere, klima og miljø. Her kan du se et udvalg af vores offentliggjorte politikker

Politik for klima, energi og miljøforhold internt i Nykredit

Politikker for behandling af personoplysninger og cookies

Nykredits Code of Conduct

Her kan du læse Nykredits Code of Conduct, der er gældende for alle medarbejdere i Nykredit-koncernen.

Politik for mangfoldighed og diskrimination

Code of Conduct - for suppliers and subsuppliers