Politikker

Nykredit er en stor virksomhed og arbejdsplads, og det forpligter. Derfor har vi en række politikker for, hvordan vi agerer i forhold til fx vores samfundsansvar, investeringer, medarbejdere, klima og miljø. Her kan du se et udvalg af vores offentliggjorte politikker

Corporate Governance

Politik for samfundsansvar

Politik for klima, energi og miljøforhold internt i Nykredit

Politik for bæredygtige investeringer

Lønpolitik

Skattepolitik

Kommunikationspolitik

Politik om hvidvask og terrorfinansiering

Politikker for behandling af personoplysninger og cookies

IT-sikkerhedspolitik

Nykredits Code of Conduct

Her kan du læse Nykredits Code of Conduct, der er gældende for alle medarbejdere i Nykredit-koncernen.

Whistleblowerpolitik

Politik for mangfoldighed og diskrimination

Politik for produkter og tjenesteydelser

Politik for modarbejdelse af korruption

Code of Conduct - for suppliers and subsuppliers

Øvrige politikker

Politik om foreningsfrihed