Samfundsansvar

Ansvarlig forretningspraksis

Fundamentet for Nykredits arbejde med samfundsansvar er, at vi har en forretning, der bliver drevet ansvarligt i alle led.

Billede af Nykredit Huset

Vi skal sikre, at vores rådgivning, produkter og ydelser er ansvarlige og bæredygtige både i et samfundsmæssigt perspektiv og i forhold til den enkelte kunde. Vi skal sikre, at vi har en adfærd, vi kan forklare og forsvare. Vi skal forebygge og modvirke, at Nykredit-koncernen bliver misbrugt til finansiel kriminalitet. Vi skal gøre driften af koncernen grønnere ved at reducere vores energiforbrug, CO2-udslip og affaldsmængder. Og vi skal ikke mindst sørge for, at vores medarbejdere arbejder under ordentlige forhold i en kultur, der er præget af tillid, kundeorientering, holdånd og handlekraft.

Nedenfor kan du læse mere på forskellige temaer inden for vores arbejde med ansvarlig forretningspraksis.

Ansvarlig forretningspraksis

Ansvarlig forretningsførelse

Læs mere om Nykredits arbejde med ansvarlig forretningsførelse.

Indsats mod finansiel kriminalitet

Læs mere om Nykredits indsats mod finansiel kriminalitet.

Datasikkerhed

Læs mere om Nykredits arbejde med datasikkerhed.

Et grønnere Nykredit

Læs mere om arbejdet mod et grønnere Nykredit.

Ansvarligt indkøb

Læs mere omkring Nykredits arbejde med ansvarligt indkøb.

Medarbejderforhold

Læs mere om Nykredits medarbejderforhold.

Diversitet og inklusion

Læs mere om arbejdet med diversitet og inklusion i Nykredit.

Nykredits Code of Conduct

Her kan du læse Nykredits Code of Conduct, der er gældende for alle medarbejdere i Nykredit-koncernen.