Samfundsansvar

Bæredygtig udvikling

I Nykredit vil vi bidrage til et grønnere Danmark. Som foreningsejet virksomhed føler vi et særligt ansvar for at være med til at løse de udfordringer, vi som samfund er fælles om. Det gælder i særlig grad klimaudfordringerne og den grønne omstilling.

Dansk landskab

Nykredit er ikke en klassisk produktionsvirksomhed. Vores egen udledning er begrænset, og vi har sænket den markant gennem vedholdende arbejde over tid. Nykredit kan gøre den største forskel, hvis vi gør noget sammen med vores kunder. Derfor arbejder vi for at gøre det nemmere og billigere at træffe grønne valg og sætte bæredygtige aftryk. Det gælder uanset, om vores kunder er investorer, virksomheder, boligejere eller landmænd.

Vi sætter ind på de områder, hvor der er en klimaudfordring, der skal løses, og hvor Nykredit kan gøre en forskel i kraft af sin forretning. Du kan læse mere om indsatserne nedenfor.

Grønnere ejerboliger

Nykredit-koncernen står sammen med vores partnere i Totalkredit for mere end 45% af private boliglån i Danmark, og det er derfor en helt afgørende prioritering for os at bidrage til at reducere energiforbruget og CO2-udledningen fra private boliger.

Grønnere virksomheder og ejendomme

Den grønne omstilling kræver store investeringer i klimavenligt byggeri, i udvikling af grønne løsninger og i tiltag hos virksomhederne, der kan reducere udledningen af CO2.

Grønnere landbrug

Nykredit er landets største långiver til landbruget, og står derfor stærkt i forhold til at hjælpe med at gøre det nemmere og billigere at træffe grønne valg og understøtte en bæredygtig udvikling i landbruget.

Bæredygtige investeringer

Investeringer er en vigtig nøgle til at skubbe verden i en grønnere og mere bæredygtig retning. Desuden mener vi, at selskaber, der udviser omhu og omtanke i forhold til deres kunder, medarbejdere og det øvrige samfund, er mere profitable på den lange bane.

Et grønnere Nykredit

Vi har ambitiøse mål for at reducere koncernens ressourceforbrug og CO2-udledning. Siden 2012 har vi i sænket vores eget CO2-udslip med 80 procent. Og vi arbejder løbende videre med at sænke udslippet.

Nykredits grønne obligationer

Nykredit ønsker at bidrage til den grønne omstilling. Næsten 40% af det samlede energiforbrug stammer fra bygninger, og Nykredit har derfor siden maj 2019 udstedt grønne realkreditlån og obligationer, hvis mål er at gøre det mere attraktivt at finansiere energivenlige ejendomme.