Samfundsansvar

Rapportering

Her kan du læse Nykredits forskellige rapporter.

Rapporter

Rapport om samfundsansvar

Læs vores Rapport om Samfundsansvar

Risiko- og kapitalstyringsrapport

Læs vores risiko- og kapitalstyringsrapport

Sustainability Fact Book

Læs vores Sustainability Fact Book (kun på engelsk)

Politikker

Nykredit-koncernens politikker er centrale for arbejdet med at sikre en ansvarlig og bæredygtig forretning i alle led. Læs vores politikker her.

ESG Ratings

Nykredit er ratet af MSCI, Sustainalytics og CDP. Deres ratings er baseret på offentlig tilgængelig information og er foretaget uden opfordring fra Nykredit.