The Nykredit Foundation

This page is available in Danish only.

Nykredits Fond målretter sine midler til initiativer, der:

  • Tages i fællesskab af en gruppe af borgere
  • Har relation til bygninger, boliger eller nærmiljø
  • Bidrager til levedygtige landsbyer og inkluderende byområder

Nykredits Fond administrerer en grundkapital på 100 mio.kr., samt en reservefond. Overskuddet heraf kan anvendes til uddelinger i overensstemmelse med fondens formål. Derudover besluttede Forenet Kredits repræsentantskab i 2019 at give tilskud på 12,5. mio. kr. til Nykredits Fond. Nykredits Fond administreres af Forenet Kredit, der er foreningen bag Nykredit og Totalkredit.

Læs mere eller ansøg om støtte fra Nykredits Fond her.