Nykredit opjusterer forventningerne til 2020

"Hverken som samfund eller som virksomhed kan vi betragte coronakrisen som et overstået kapitel. Det er endnu for tidligt. Men vi kan – med en vis forsigtig optimisme – konstatere, at boligmarkedet og store dele af erhvervslivet indtil videre har klaret sig bedre gennem krisen end frygtet. Det betyder, at vi nu forventer lavere nedskrivninger i 2020, end vi gjorde tidligere på året. Samtidig ser vi fortsat meget tilfredsstillende aktivitet, vækst og kundetilgang i Nykredit Bank og Totalkredit. Sammen med de seneste måneders medvind på de finansielle markeder danner det grundlag for den opjustering, vi i dag melder ud."

- Koncernchef Michael Rasmussen

Nykredit-koncernen offentliggør som planlagt kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2020 den 4. november 2020.

Se pressemeddelelse

Nykredit Investor Relations er åben for møder

I lyset af den igangværende COVID-19 pandemi har Nykredit besluttet at indstille al rejseaktivitet og reducere fysiske møder til et absolut minimum.

Investor Relations er fortsat åben og holder gerne møder med investorer og analytikere via telefon eller online.

Hvis du ønsker et møde med os kan du skrive til investor_relations@nykredit.dk

Nykredit Bank står klar til at hjælpe corona-berørte kunder

Investor Relations

Formålet med Nykredit Investor Relations er at skabe, opbygge og udvikle værdifulde relationer med nye og eksisterende investorer og analytikere. I Nykredit stræber vi efter at bevare vores værdifulde relationer gennem gennemsigtighed og åbenhed. På vores hjemmeside finder du relevante, nøjagtige og pålidelige oplysninger om koncernens to udstedende enheder – Nykredit Realkredit og Nykredit Bank.

Resultat for 1. halvår 2020

1.566
Nettoresultat (mio. kr.)
3,6%
Egenkapitalforrentning efter skat

"Vi fremlægger i dag regnskabstal, der er væsentligt bedre end ventet tidligere på året. Vi opjusterer i den forbindelse forventningerne til forretningsresultat og resultat før skat for 2020 med 1,5 mia. kr. Vores kunder har som helhed klaret sig godt gennem coronakrisen indtil videre. Vi har endnu ikke set konkrete tegn på en forværring af kreditkvaliteten, men har trods dette foretaget betydelige nedskrivninger til at absorbere evt. fremtidige tab. Vi har på trods af coronakrisen fortsat godt momentum i den underliggende kerneforretning. Vi har udlånsvækst og kundetilgang i både Totalkredit og Nykredit Bank. Det ses bl.a. på den bærende indtægtspost, netto renteindtægter, der stiger, selvom kundernes gennemsnitlige bidragsbetalinger falder."

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download delårsrapport 1. halvår 2020 her

Grønne obligationer

Nykredit ønsker at bidrage til den grønne omstilling og gøre finansiering af energivenlige ejendomme mere attraktiv. Nykredit har derfor siden maj 2019 udstedt grønne realkreditobligationer.

Læs mere

Nykredit-koncernen

Nykredit er foreningsejet og kundestyret.  Vi er skabt af kunderne, og vi er til for kunderne.

Koncernen er markedets største udbyder af realkreditlån til danske boligejere, virksomheder og landbrug. Lånene udbydes gennem et diversificeret multikanaldistributionsnet, der er bygget op omkring en række samarbejdende pengeinstitutter og Nykredits egne direkte distributionskanaler.

Nykredit Markets varetager koncernens kapitalmarkedsaktiviteter med fokus på obligationsprodukter, fremmedkapital og andre ydelser til indenlandske og internationale kunder.

Læs mere

Samfundsansvar

Som Danmarks største kreditgiver og med kontakt til mere end 1 million kunder er vores finansielle styrke af stor betydning for udviklingen i det danske samfund. Det er et samfundsansvar i sig selv, og det tager vi alvorligt.

Læs mere

Læs de seneste selskabsmeddelelser fra Nykredit

Finansiel kalender

{{currentYear}}
januar 2017
februar 2017
marts 2017
april 2017
maj 2017
juni 2017
juli 2017
august 2017
september 2017
oktober 2017
november 2017
december 2017
januar 2018
februar 2018
marts 2018
april 2018
maj 2018
juni 2018
juli 2018
august 2018
september 2018
oktober 2018
november 2018
december 2018
januar 2019
februar 2019
marts 2019
april 2019
maj 2019
juni 2019
juli 2019
august 2019
september 2019
oktober 2019
november 2019
december 2019
januar 2020
februar 2020
marts 2020
april 2020
maj 2020
juni 2020
juli 2020
august 2020
september 2020
oktober 2020
november 2020
december 2020

Kontakt os

Hvis du ønsker flere oplysninger om Nykredit, er du velkommen til at kontakte Investor Relations.

Investor Relations

Generelle forespørgsler

Morten Bækmand Nielsen

Head of Investor Relations

Direkte: +45 4455 1521

Hanne Søgaard Foss

Investor Relations Manager

Direkte: +45 4455 1236

Tilmelding til nyheder fra Nykredits Investor Relations

Tilmeld dig her for at modtage nyheder og andre relevante oplysninger fra Investor Relations.

Tilmeld dig her