Torsdag, 5. maj 2022

Nykredit har offentliggjort 1. kvartalsrapport 2022

Download

Nykredit Investor Relations

Formålet med Nykredit Investor Relations er at skabe, opbygge og udvikle værdifulde relationer med nye og eksisterende investorer og analytikere. I Nykredit stræber vi efter at bevare vores værdifulde relationer gennem gennemsigtighed og åbenhed. På vores hjemmeside finder du relevante, nøjagtige og pålidelige oplysninger om koncernens to udstedende enheder – Nykredit Realkredit og Nykredit Bank.

 

Hvis du ønsker et møde med os eller har spørgsmål, kan du skrive til investor_relations@nykredit.dk

Resultat for 1. kvartal 2022

2.405
Nettoresultat (mio. kr.)
10,6%
Egenkapitalforrentning efter skat

"Vi fremlægger i dag et meget tilfredsstillende delårsregnskab med et resultat før skat og forretningsresultat på henholdsvis 2.902 mio. kr. og 2.573 mio. kr. Samtidig opjusterer vi vores forventninger til forretningsresultat og resultat før skat for 2022 til 8,5-9,5 mia. kr. fra tidligere 7,5-8,5 mia. kr.,"

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download Nykredits 1. kvartalsregnskab 2022 Download Nykredits Kreditprofil

Grønne obligationer

Ansvarlighed er inkorporeret i Nykredits virksomhedsstrategi: "Vi vil være hele Danmarks foreningsejede og samfundsansvarlige finansielle virksomhed."  

Vi er optaget af at hjælpe vores kunder med at foretage bæredygtige valg ved at have en højere finansieringsandel med positive indvirkninger i et bredt produktudvalg. 

Nykredit har derfor siden maj 2019 udstedt grønne realkreditobligationer.

Læs mere

Nykredit-koncernen

Nykredit er foreningsejet og kundestyret.  Vi er skabt af kunderne, og vi er til for kunderne.

Koncernen er markedets største udbyder af realkreditlån til danske boligejere, virksomheder og landbrug. Lånene udbydes gennem et diversificeret multikanaldistributionsnet, der er bygget op omkring en række samarbejdende pengeinstitutter og Nykredits egne direkte distributionskanaler.

Nykredit Markets varetager koncernens kapitalmarkedsaktiviteter med fokus på obligationsprodukter, fremmedkapital og andre ydelser til indenlandske og internationale kunder.

Læs mere

Samfundsansvar

Som Danmarks største kreditgiver og med kontakt til mere end 1 million kunder er vores finansielle styrke af stor betydning for udviklingen i det danske samfund. Det er et samfundsansvar i sig selv, og det tager vi alvorligt.

Læs mere

Læs de seneste selskabsmeddelelser fra Nykredit

Finansiel kalender

{{currentYear}}
januar 2017
februar 2017
marts 2017
april 2017
maj 2017
juni 2017
juli 2017
august 2017
september 2017
oktober 2017
november 2017
december 2017
januar 2018
februar 2018
marts 2018
april 2018
maj 2018
juni 2018
juli 2018
august 2018
september 2018
oktober 2018
november 2018
december 2018
januar 2019
februar 2019
marts 2019
april 2019
maj 2019
juni 2019
juli 2019
august 2019
september 2019
oktober 2019
november 2019
december 2019
januar 2020
februar 2020
marts 2020
april 2020
maj 2020
juni 2020
juli 2020
august 2020
september 2020
oktober 2020
november 2020
december 2020
januar 2021
februar 2021
marts 2021
april 2021
maj 2021
juni 2021
juli 2021
august 2021
september 2021
oktober 2021
november 2021
december 2021
januar 2022
februar 2022
marts 2022
april 2022
maj 2022
juni 2022
juli 2022
august 2022
september 2022
oktober 2022
november 2022
december 2022

Kontakt os

Hvis du ønsker flere oplysninger om Nykredit, er du velkommen til at kontakte Investor Relations.

Investor Relations

Generelle forespørgsler

Morten Bækmand Nielsen

Head of Investor Relations

Direkte: +45 4455 1521

Hanne Søgaard Foss

Investor Relations Manager

Direkte: +45 4455 1236

Tilmelding til nyheder fra Nykredits Investor Relations

Tilmeld dig her for at modtage nyheder og andre relevante oplysninger fra Investor Relations.

Tilmeld dig her