Fundament

Tryghed og stabilitet har kendetegnet os og vores kerneprodukt siden 1851. Derfor er det naturligt for os at have en vision, der rækker mange årtier frem:

Vi vil være boligejernes førstevalg – og bidrage med en sikker hånd under dansk økonomi.

Vores strategi – Winning the Double – har som mål at sikre et mere kundeorienteret, mere rentabelt og mere effektivt Nykredit. Vi vil både gøre en forskel for vores privat- og erhvervskunder og samtidig styrke samarbejdet med de banker, der udgør fællesskabet Totalkredit, så de er med til at gøre en forskel for deres kunder. Det er vores to strategiske kerneområder.

KundeKroner

KundeKroner er en fordelsmodel, der giver kunder rabat på det beløb, de betaler for deres private realkreditlån i Totalkredit. Det kan lade sig gøre, fordi Totalkredit primært er ejet af kundernes forening, Forenet Kredit. Foreningen ønsker, at det overskud, den får fra bl.a. Totalkredit, skal komme kunderne til gode. Derfor har foreningen mulighed for at give tilskud til Totalkredit, som Totalkredit kan beslutte at give videre til dig og andre kunder i form af KundeKroner.

ErhvervsKroner

ErhvervsKroner er en fordelsmodel, der kan give erhvervskunder rabat på det beløb, de betaler for deres realkreditlån i Nykredit. Det kan lade sig gøre, fordi Nykredit primært er ejet af kundernes forening, Forenet Kredit. Foreningen ønsker, at det overskud, den får fra Nykredit-koncernen, skal komme kunderne til gode. Derfor har foreningen mulighed for at give tilskud til Nykredit, som Nykredit kan beslutte at give videre til dig og andre erhvervskunder i form af ErhvervsKroner.

Historie

”Nykredits historie daterer sig tilbage til 1851. I sidste halvdel af 1800-tallet blev der etableret en lang række kreditforeninger i Danmark, hvoraf 16 fusionerede i 1972 til henholdsvis Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening.”
Krystallen om dagen

Brands og services

  • Realkredittens brands: Nykredit og Totalkredit
  • Bankens brands: Nykredit Bank, herunder BoligBanken, ErhvervsBanken og Private Banking
  • Øvrige aktiviteter: investering, pension, forsikring, leasing og ejendomsmæglervirksomhed

Forretningsområder

Forretningsområdet Retail består af forretningsenhederne Retail Privat og Retail Erhverv og omfatter bank-, realkredit- og investeringsaktiviteter med privatkunder, mindre og mellemstore erhvervskunder samt storkunder, herunder landbrugskunder, boligudlejning og formuende Private Banking-kunder. Realkreditudlån i Totalkredit ydet til Nykredits privatkunder indgår ligeledes i Retail. Herudover indgår aktiviteten i Nykredit Mægler A/S og Nykredit Leasing A/S.

Kunderne betjenes i Nykredits centre samt gennem det landsdækkende salgs- og rådgivningscenter Nykredit Direkte. Heraf betjenes erhvervskunder i udvalgte centre, ligesom formuekompetencer til betjening af Private Banking-kunder også er samlet i udvalgte centre. Du kan få overblik over disse centre her. Andre distributionskanaler er ejendomsmæglerbutikkerne i Nybolig og Estate. Forsikringer formidles i samarbejde med Privatsikring.

Kunderne i Retail tilbydes produkter inden for bank, realkredit, forsikring, pension, investering og gældspleje.

Totalkredit Partnere omfatter realkreditudlån til privat- og erhvervskunder i Totalkredit-brandet formidlet gennem 41 lokale og regionale pengeinstitutter. Realkreditudlån formidlet af Nykredit indgår i forretningsområdet Retail.

Totalkredit Partneres forretningskoncept bygger på, at partnerne har ansvaret for kundebetjening samt dækker en andel af tabsrisikoen på lånebestanden. Pengeinstitutternes andel af de realiserede tab modregnes i Totalkredits provisionsbetaling til pengeinstitutterne og resultatføres som en reduktion af nedskrivninger på udlån.

Forretningsområdet Corporates & Institutions omfatter aktiviteter med Nykredits største erhvervskunder, alment boligbyggeri, store andelsboligforeninger samt erhvervskunders realkreditlån i udenlandske ejendomme. Nykredit Markets er en del af Corporates & Institutions og varetager forretninger inden for værdipapirhandel og afledte finansielle instrumenter.

Forretningsområdet Wealth Management varetager Nykredits forretninger inden for kapitalforvaltning og formuepleje. Wealth Management består af forretningsenhederne Nykredit Asset Management, Nykredit Portefølje Administration og Private Banking Elite. Sidstnævnte er målrettet kunder med en formue over 7 mio. kr.

Nykredits kompetencer inden for kapitalforvaltning og porteføljeadministration er samlet i Nykredit Asset Management og Nykredit Portefølje Administration, og deres produkter og løsninger spænder fra Nykredit Invest, Privat Portefølje, OpsparingsInvest og PensionsInvest til diskretionære forvaltnings- og administrationsaftaler med institutionelle kunder, fonde, virksomheder, offentlige institutioner og velhavende privatpersoner.