Eksekutiv komité

I Nykredits eksekutiv komité er koncerndirektionen og udvalgte ledere, som har et særligt stort forretnings- og udviklingsansvar. Komitéens formål er at styrke og forankre det tværgående fokus på forretning og forretningsudvikling. Eksekutiv komitéen tager del i strategiudviklingen og medvirker aktivt til, at koncernens udviklingsindsatser og forretningsaktiviteter forankres og integreres bedst muligt på tværs af organisationen.