Samfundsansvar

Diversitet og inklusion

Vi skal som virksomhed afspejle de kunder, vi betjener, og det samfund, vi er en del af. Samtidig tror vi på, at vi skaber den bedste arbejdsplads, når vi sammensætter teams, hvor medarbejderne har forskellige kompetencer, baggrunde og erfaringer.

To kolleger sidder på computer

Det er derfor vigtigt for os at være en inkluderende arbejdsplads, hvor alle ansatte oplever ligeværd og mærker, at deres unikke bidrag både anerkendes og inddrages.

Eksempler på, hvordan vi arbejder med diversitet og inklusion:

  • Fastsættelse af konkrete og ambitiøse målsætninger for, hvor stor en procentdel af kvinder vi rekrutterer og forfremmer til stillinger på forskellige ledelsesniveauer.
  • Iværksættelse af talentprogrammer, der bidrager til at styrke diversiteten og kønsbalancen i ledelse.
  • Implementering af processer, der sikrer diversitet i både screenings- og rekrutteringsprocessen til vores ledige stillinger.
  • Monitorering af og statistik over, hvordan lønkronerne fordeler sig på køn i de forskellige forretningsenheder, så ledelsen kan understøtte en positiv udvikling af ligeløn.
  • Aktiv og kontinuerlig indsats i Employer Branding for at synliggøre en mere mangfoldig repræsentation af medarbejdere.
  • Anvendelse af kønsneutralt sprog i stillingsopslag for at tiltrække bredere og flere profiler.
  • Lancering af dialogværktøjet ”Send din medarbejder godt på barsel”, som via dialog mellem leder og medarbejder skal sikre, at medarbejdere har en tæt tilknytning til Nykredit før, under og efter barsel og dermed understøtte et mere inkluderende arbejdsmiljø.

Mangel på diversitet og skæv kønsfordeling kan medvirke til, at det fulde potentiale blandt medarbejdere og potentielle medarbejdere ikke realiseres. Der er bl.a. en risiko for, at vi overser potentiale som følge af utilsigtet favorisering af dem, der ligner os selv mest i forfremmelses- og rekrutteringsprocesser.