Regulering

Nykredit Realkredit og Totalkredit er to danske realkreditinstitutter, som begge er underlagt lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. De to enheder kan således alene foretage udlån mod sikkerhed i fast ejendom, ligesom enhver form for realkreditlån skal finansieres ved udstedelse af realkreditobligationer.

Regulering af realkreditobligationer

Danmark indførte den første realkreditlov i midten af det 19. århundrede. Realkreditinstitutter er underlagt en stram lovgivning og må alene yde realkreditlån ved udstedelse af realkreditobligationer.
Formålet med EU's covered bond-lovgivning og dansk realkreditlovgivning er at sikre, at realkreditobligationer er lavrisiko-obligationer, såkaldte covered bonds. 

Læs mere

Lovgivning og sikkerhed

Nykredits realkreditobligationer opfylder UCITS-kriterierne for covered bonds.

Størstedelen af Nykredits realkreditobligationer udstedt efter den 1. januar 2008 opfylder også CRD/CRR-kriterierne for covered bonds.

Dansk lovgivning blev senest ændret i sommeren 2007 for bl.a. at sikre danske realkreditobligationers fortsatte status som covered bonds i henhold til de skærpede CRD-kriterier.

Læs mere

Fælles funding

Nykredit-koncernen omfatter to realkreditinstitutter, som begge har tilladelse til at udstede realkreditobligationer. Med henblik på at effektivisere fundingprocessen anvender Nykredit-koncernen en fælles fundingmodel, hvor realkreditlån ydet af Totalkredit finansieres ved udstedelse af realkreditobligationer fra moderselskabet Nykredit Realkredit.

Den fælles fundingmodel er godkendt af Finanstilsynet.

Læs mere

Finanstilsynets inspektionsrapporter

Læs Finanstilsynets inspektionsrapporter vedrørende Nykredit-koncernen her:

Se rapporter
Resultater af EBA’s Transparency Exercise 2017
EBA har offentliggjort resultaterne af sin Transparency Exercise. Se resultaterne for Nykredit Realkredit koncernen under linket nedenfor.
Europæisk MIFID liste
Nykredit offentliggør en europæisk MIFID liste over alle koncernens udstedte obligationer. Listen kan downloades via linket nedenfor.